Brieven

Spreek liever over de langstudeersubsidie

Vrijwel dagelijks lees en hoor ik klaagverhalen over de zogenoemde ‘langstudeerboete’. Dit is een volledig misplaatste naam. De kwestie gaat over een beperking van de ‘langstudeersubsidie’.

Het plan is om de subsidie die door ons allen wordt betaald, te beperken tot de normale studieduur plus een jaar bonus, voor studenten die niet snel zijn met hun studie. Daarna mag iedereen natuurlijk vrolijk verder studeren, maar dan voor eigen rekening en niet meer op de rekening van de gemeenschap. Hoezo boete?

Slik die boete, Jim

Jim Hengeveld beklaagt zich in de brievenrubriek over de langstudeerboete (Opinie, 12 juli). Hij geeft aan dat hij die niet zou gaan krijgen wanneer hij eerst zijn hbo zou hebben afgerond, waardoor paradoxaal genoeg langer studeren goedkoper zou uitkomen. Dat laatste is onjuist. Wanneer er al een diploma is op bijvoorbeeld bachelorniveau en aan een tweede studie op datzelfde niveau wordt begonnen, moet de student het instellingstarief betalen, een bedrag waarbij de langstudeerboete verbleekt.

Het doen van twee studies wordt d.m.v. financiële prikkels ontmoedigd en de overstap van hbo naar wo ook. Allemaal een logisch gevolg van de Lissabon-ambitie om 50 procent van de beroepsbevolking hoger opgeleid te laten zijn. Hoe meer mensen studeren, hoe duurder het onderwijs als geheel wordt. Maar ook, hoe meer van die studenten de drang zullen hebben zich te willen onderscheiden. Dat hebben ze de afgelopen jaren dan ook massaal gedaan door het volgen van een tweede studie. Dit wordt met de maatregelen langstudeerboete en instellingstarief tweede graad afgekapt. Bijkomend gevolg: Life long learning, een van de pijlers van de Bologna-afspraken, wordt alleen nog mogelijk voor wie dat kan betalen.

Als Jim overigens op het hbo in één jaar zijn propedeuse zou hebben behaald en steeds nominaal zou hebben gestudeerd, was hij nu klaar geweest. Nu de boete slikken lijkt het beste idee, de kosten voor de student zullen allicht niet dalen.

    • Wim Schoonhoven
    • August de Heij