Allochtonen vaker zonder werk

Onder niet-westerse allochtone jongeren tussen 15 en 25 in Nederland loopt de werkloosheid snel op. In het eerste kwartaal van 2011 zat 22 procent van deze jongeren zonder werk. Dit jaar is dat percentage gestegen naar 29 procent. Voor Marokkaanse jongeren ligt het percentage zelfs op 39 procent. Dat meldt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Allochtone jongeren zouden sneller werkloos raken omdat ze vaak tijdelijke contracten hebben. Ook zou discriminatie een rol spelen. Onder autochtone jongeren ligt de werkloosheid rond de 10 procent. Novum