Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

‘Werkloosheidspercentage onder allochtone jongeren loopt snel op’

Onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt het werkloosheidspercentage snel op. In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg dit percentage 22 procent. In dezelfde periode van dit jaar is dat percentage gestegen naar 29 procent.

Voor Marokkaanse jongeren ligt het percentage zelfs op 39 procent.

Update 17 juli:
Het bericht is aangepast. Het werkloosheidspercentage is gebaseerd op het deel van de beroepsbevolking dat zelf actief werk zoekt en beschikbaar is voor meer dan 12 uur per week. Onder andere scholieren, studenten, huisvrouwen (en -mannen) vallen hier niet onder. Het werkloosheidspercentage onder niet-westerse allochtone jongeren ligt op 29 procent, maar dat betekent niet dat 29 procent van alle allochtone jongeren werkloos is. Dat percentage ligt op 10,5 procent.
-

Dat meldt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken (pdf). Het instituut spreekt van een ‘dramatische stijging’ en wil dat de politiek meer aandacht besteedt aan dit probleem. Allochtone jongeren zouden volgens Forum sneller werkloos raken omdat ze vaak tijdelijke contracten hebben.

Werkloosheidspercentage van allochtonen met een niet westerse herkomst naar leeftijd, 1e kwartaal 2011 en 2012, in procenten. Bron Forum / CBSWerkloosheidspercentage van allochtonen met een niet westerse herkomst naar leeftijd, 1e kwartaal 2011 en 2012, in procenten. Bron Forum / CBS

De allochtone jongeren hebben vaak al een achterstand als het gaat om opleiding en taalvaardigheid. Ook hebben ze een minder goed netwerk, maar discriminatie zou ook een rol spelen zei het onderzoeker van Forum vanochtend tegen NOS Radio 1.

“Als er een keuze is, hebben veel werkgevers liever niet een allochtone jongere. Vooral als het gaat om bijvoorbeeld receptionisten.”

Onder autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar ligt het werkloosheidspercentage rond tien procent. Dat is één procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.