Verbeelding is onmisbaar

. Het Spectrum, 1963, alleen antiquarisch verkrijgbaar.

Hij reed motor, trouwde drie keer en stierf jong. En hij fileerde de macht. Een rebel. C. Wright Mills doceerde in de jaren 50 sociologie aan de Columbia University. Met White Collar (1951) en The Power Elite (1956) is The Sociological Imagination (1959) zijn invloedrijkste werk.

Mills onderscheidde binnen de sociologie twee dominante richtingen, die hij allebei bekritiseerde: grootse theoriebouw die los staat van de werkelijkheid, en een obsessie voor data verzamelen, zonder een visie die deze data betekenis geeft. Het eerste verwijt gold Talcott Parsons, de grand old man van de Amerikaanse sociologie. Volgens Mills was er in Parsons model geen ruimte voor verandering.

De Engelse boektitel verwijst naar de verbeeldingskracht waarover een socioloog volgens Mills moet beschikken. Het is die geesteshouding die hem in staat stelt te doorgronden hoe de lotgevallen van enkelingen samenhangen met maatschappelijke verhoudingen en de tijd waarin ze leven. En dus: hoe biografie, geschiedenis en maatschappij met elkaar verknoopt zijn. Een klassieker.