Ook miljoenen van provincie Noord-Holland voor kernreactor Petten

De provincie Noord-Holland heeft veertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Provinciale Staten hebben vandaag met die investering ingestemd. Eerder dit jaar bleek al dat het kabinet eenzelfde bedrag uittrekt voor de reactor.

Met de huidige reactor in de Noord-Hollandse plaats wordt al vijftig jaar gewerkt. De zogeheten hogefluxreactor is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldproductie van isotopen, die worden gebruikt om kanker te behandelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 operationeel is. De reactor in Delft is volgens Zijlstra ‘outdated’ en moet worden vernieuwd.

De investering in Delft is niet alleen nodig vanwege het wetenschappelijk onderzoek aan de TU. De reactor in Delft moet ook dienen als achtervang voor het geval Petten dicht is. De hogefluxreactor in Petten is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldproductie van isotopen. Die worden gebruikt om kanker mee te behandelen.

Omwonenden van de reactor maken zich ernstig zorgen over onder meer het radioactieve materiaal dat bij de reactor ligt opgeslagen. De provincie steunt de bouw van de reactor echter toch omdat die belangrijk is voor de werkgelegenheid en de kenniseconomie. Ook is de nieuwe reactor volgens gedeputeerde Jan van Run een stuk veiliger dan de huidige reactor.