Memo brengt Bank of England in netelige positie

De publicatie van een memo van de Amerikaanse minister van Financiën, Timothy Geithner, heeft de Bank of England in een lastig parket gebracht. Geithner, destijds nog voorzitter van de Federal Reserve van New York, stelde in juni 2008 aan Mervyn King, de gouverneur van de Bank of England, hervormingen voor om het „doelbewust verstrekken van foutieve informatie” over het interbancaire rentetarief Libor tegen te gaan. Dat is moeilijk in overeenstemming te brengen met de getuigenis van de plaatsvervanger van King, Paul Tucker, vorige week aan leden van het Britse parlement. Daarin zei hij dat hij pas onlangs had gehoord over pogingen tot het manipuleren van de Libor-rente.

De parlementariërs zullen King vermoedelijk het vuur aan de schenen leggen als hij deze week voor ze moet verschijnen. Eén van de grote vragen is waarom hij twee weken geleden zo heeft aangedrongen op het vertrek van Bob Diamond, de uitvoerend directeur van Barclays. Het zal niet zo makkelijk zijn voor King om te beweren dat Diamond wist dat er sprake was van manipulatie, maar er niets tegen had ondernomen. Een soortgelijk verwijt zou King zelf immers kunnen treffen.

Tucker bevindt zich in een nóg neteliger positie. Dat komt doordat King hem heeft gevraagd actie te ondernemen op basis van het memo van Geithner, en doordat Tucker vijf maanden later een gesprek heeft gevoerd met Diamond. In Barclays-kringen wordt dit gesprek geïnterpreteerd als een instructie van de Bank of England om de opgaven van de betaalde Libor-rente bewust laag te houden om de indruk te vermijden dat Barclays in problemen verkeerde.

De Bank of England heeft gezegd dat er in het memo van Geithner geen sprake was van doelbewuste manipulaties. Maar in het memo stonden wel aanbevelingen om „het per ongeluk of expres in omloop brengen van foutieve informatie” te voorkomen. En er werd in geopperd de accountants van de banken op te dragen er nauwlettend op toe te zien dat deze aanbevelingen werden opgevolgd. Het memo deed ook voorstellen om de prikkels voor de banken weg te nemen om hun kwetsbaarheid te verdoezelen door de Libor-rente te manipuleren.

Toen Geithner deze memo schreef, beschikte hij over aanwijzingen dat Barclays zich aan deze manipulaties schuldig maakte. Hij heeft die aanwijzingen niet aan King gecommuniceerd. Niettemin kun je zijn memo eigenlijk alleen maar lezen als een waarschuwing dat er misschien al sprake was van doelbewuste misleiding.

De parlementsleden zullen deze week een tweede kans krijgen om Tucker te ondervragen. Voordat het Libor-schandaal uitbrak, was hij de meest genoemde kandidaat om King volgend jaar op te volgen als gouverneur van de Bank of England. Hij zal een goede indruk moeten maken als hij zijn kandidatuur in leven wil houden.

Hugo Dixon

Vertaling: Menno Grootveld