Gelderland wil declaraties niet openbaar maken en stapt naar RvS

Bron toinevanbergen.blogspot.nl

Gelderland wil geen volledige openheid geven over het declaratiegedrag van eerdere provinciebestuurders. De provincie is daarom vorige week naar de Raad van State gestapt, blijkt uit het beroepschrift dat oud-lid van de Provinciale Staten Toine van Bergen op zijn weblog heeft geplaatst.

De provincie tekent beroep aan tegen een uitspraak van de rechtbank in Arnhem, die de provincie gelastte de informatie voor het einde van de maand beschikbaar te stellen en Van Bergen daarmee begin deze maand in het gelijk stelde. Conclusies en aanbevelingen in het rapport mogen wel vertrouwelijk blijven, oordeelde de rechter, zo schrijft persbureau Novum.

Hij had die rechtszaak tegen de provincie zelf aangespannen. Van Bergen wil duidelijkheid over een onderzoek naar de declaraties van leden van de Gedeputeerde Staten tussen 2007 en 2011. Eerder kreeg hij een aangepaste versie van het rapport, maar daarmee nam hij geen genoegen. Volgens hem ontbraken een aantal paragrafen met feitelijke informatie die volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wel openbaar moeten zijn.

Uit het hoger beroepschrift van de provincie dat Van Bergen op zijn site heeft gepubliceerd blijkt dat in het rapport de woorden ‘onjuist’ en ‘betwistbaar’ zijn gebruikt. De provincie wil niet dat meer delen van het rapport openbaar worden, omdat die ‘verweven zijn’ met ‘persoonlijke opvattingen’ van een ambtenaar die dacht intern en in vertrouwelijkheid te handelen.

De provincie kon vandaag niet direct een toelichting geven.

Update 17 juli, reactie provincie Gelderland:

“De provincie Gelderland wil de Raad van State een uitspraak van de rechtbank van Arnhem laten toetsen. De provincie wil een principeuitspraak over het al dan niet openbaar moeten maken van persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Dit is nu niet verplicht op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.”