Correcties en aanvullingen

Indonesië

In de correctie 27 december 1949 (13 juli, pagina 14) staat dat Nederland op 27 december 1949 de soevereiniteit overdroeg aan de Republik Indonesia. Dit is niet juist. Nederland droeg de soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. De Republik Indonesia was een van deze staten. Op 15 augustus 1950 gingen alle staten samen in de eenheidsstaat Republik Indonesia.