Brieven

Vincent Icke veegt een hele tak van onderzoek van tafel

Met zijn pleidooi voor ‘feiten’ veegt Vincent Icke een hele tak van onderzoek van tafel (Opinie, 10 juli). Voor hem zijn de exacte wetenschappen met kwantificeerbare en meetbare resultaten de maatstaf van alle wetenschap. De rest bestaat uit meningen en opvattingen.

Zo beschouwt hij de vraag naar de grootheid van een popzanger als een onmeetbare mening en dus kennelijk niet relevant voor de wetenschap. In de redenering van Icke: ‘de aarde draait om de zon is een feit; de aarde is plat is een opvatting’. Dit is natuurlijk een enorm beperkte kijk op wetenschap. Beide uitspraken zijn ook meningen.

In de culturele antropologie, mijn tak van wetenschap, is de vraag waarom een popzanger zo populair is, waarom mensen geloven dat de aarde plat is (maar ook dat hij om de zon draait), of waarom mensen verschillende culturele referentiekaders hebben, juist heel belangwekkend. Het gaat erom inzicht te krijgen in steeds veranderende motieven en overtuigingen van mensen in steeds wisselende omstandigheden. Socioloog Max Weber noemde dit Verstehen. Het antwoord op deze vragen is meestal niet uit te drukken in ‘harde’, meetbare, onveranderlijke feiten en oorzaken. Is de kennis en inzicht die zo wordt vergaard daarom minder wetenschappelijk of minder maatschappelijk relevant? Onzin natuurlijk.

Utrecht

Wij groene liberalen blijven toch maar liever bij de VVD

De uitnodiging van fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aan het adres van Liberaal Groen (Opinie, 12 juli) is vooral een poging om electoraat aan te boren. Als Thieme de groene liberalen voor haar partij wil interesseren, kan ze beter rechtstreeks contact zoeken.

Twee aannames in haar uitnodiging zijn onjuist. Liberaal Groen is in de VVD geen roepende in de woestijn, zoals Thieme stelt, maar vertegenwoordigt een beweging die breed wortelt in de partij, getuige de oproep die enkele prominente VVD-bestuurders – onder wie twee oud bewindslieden – twee weken geleden hebben gedaan. Ten tweede: om een groen en duurzaam beleid te bewerkstelligen, is het veel effectiever om de VVD hiervoor te interesseren. Een grote partij met regeringsverantwoordelijkheid die een groene koers vaart, is veel relevanter dan een kleine oppositiepartij, met alle respect voor de resultaten die de Partij voor de Dieren heeft bereikt.

Oprichter van Liberaal Groen

De natuur was onze vijand

In zijn column stelt Thierry Baudet (Opinie, 13 juli) dat rituelen bij de maaltijd onder meer moeten worden verklaard uit de behoefte om iets goed te maken bij de natuur. Als voorbeelden noemt hij bidden, danken en een goed gesprek voeren.

Bidden en danken zijn beide een christelijke geloofsuiting en hebben niets te maken met de natuur. Het begrip ‘natuur’ zoals wij dat kennen, kreeg in Nederland een schuchter begin toen Jac. P. Thijsse in 1905 actievoerde tegen gemeentelijke vuilstort in het Naardermeer, wat leidde tot de oprichting van Natuurmonumenten.

Voor die tijd was de natuur een vijand die moest worden bestreden. De rituelen waarover Baudet spreekt, waren ook toen al springlevend.

Groningen