Wat er wel in een nieuw regeerakkoord moet, aldus de media zelf

Henk Hagoort, bestuursvoorzitter Nederlandse Publieke Omroep: „Met internationale giganten als Apple, Google en Netflix is omroeppolitiek wereldpolitiek geworden. Het Nederlandse publiek moet in deze context toegang blijven houden tot een breed, onafhankelijk Nederlands programma-aanbod. De publieke omroep voert de grootste hervorming door sinds zijn bestaan. Die moet zonder vertraging worden afgerond. Dan kan het publiek blijven luisteren en kijken naar zijn geliefde programma’s.”

Bert Habets, topman RTL Nederland: „Er wordt veel gepraat over het aantal netten en over bezuinigingen, maar het vaststellen van concrete kaders en doelstellingen blijft uit. Dat is de eerste stap naar een efficiëntere publieke omroep, die voorziet in een maatschappelijke behoefte. Daarnaast moet media-innovatie op een gelijk speelveld plaatsvinden. Nog geen twee jaar geleden heeft de Europese Commissie vastgesteld dat de publieke omroep concurrentievervalsend en marktverstorend werkt. Ik ben blij dat de NPO nu stappen zet. Zo voorkomen we dat de markt wordt overspoeld met initiatieven die hun impact missen op de consument.”

Fons van Westerloo, ex-SBS, ex-RTL, ex-WNL, nu adviseur: „Politici moeten eerst bepalen wat het publieke domein is van de publieke omroep. Daarna hoe dat moet worden ingericht. En pas daarna wat het moet kosten. Nu begint de discussie met het geld. De omroepen zeggen dat ze de programmering willen beschermen, maar het kan wel wat minder. Waarom moet Spuiten & Slikken op reis? De programma’s heilig? Onzin. De publieke taak van de omroepen is heilig. De kans dat er iets verandert wordt wel groter. De band tussen politiek en omroep is minder hecht.”

Frank Volmer, directeur Telegraaf Media Nederland: „De overheid moet voorstander zijn van onafhankelijke journalistiek. Ze moet die zoveel mogelijk ruimte geven en zelf terughoudend zijn. Maar het al decennialang uitblijven van een samenhangend mediabeleid heeft enorme schade aan de journalistieke infrastructuur toegebracht. Het lijkt me goed om te kiezen voor een snelle, pragmatische aanpak. Dwing omroepen tot vergaande publiek/ private samenwerking, privatiseer NOS, Nederland 1 en 3FM en draag succesvolle programma’s als Boer zoekt vrouw na maximaal twee jaar worden over aan de commerciëlen.”

Bert van der Veer, tv-maker: „De publieke omroep heeft een groot maatschappelijk belang, maar wordt ondergewaardeerd. Het beleid bestaat nu uit een beetje oplappen van een tikkeltje achterhaald bestel. Laten we eens dromen: wat is de ideale publieke omroep, zonder rekening te houden met dingen als gebouwen en archieven. Er is teveel emotie in het omroepbeleid. Je ziet de gevolgen van de bezuinigingen: veel herhalen is een teken van armoede. Waarom zenden wij nu geen prachtige documentaires uit op primetime, zoals BBC 2 en Canvas? Dat zal niet direct een groot succes zijn, zoiets moet je opbouwen.”

Marcel van Lingen, hoofdredacteur persbureau ANP: „In een rapport van de huidige minister dat niet uitblonk in durf, stond een zin die alle mediabedrijven zou moeten verontrusten. Die luidde: als de sector elkaars content blijft kopiëren, blijft er uiteindelijk geen origineel over. Auteursrecht en bescherming van copyrights, dat is waar mediabeleid de komende jaren over moet gaan. Verder moet concurrentie op gelijke gronden worden uitgevochten. Dat vraagt veel meer inzicht en durf dan het uit de losse pols stapelen van bezuinigingsbedragen.”

Joop Daalmeijer, oud-programmamaker en ex-bestuurder, nu voorzitter Raad voor Cultuur: „De publieke omroep moet via alle technische middelen kijker en luisteraar kunnen bereiken met de genres die zijn vastgelegd. Op de nieuwe media moet men terughoudend zijn met reclame. Dat moet voorbehouden zijn aan commerciële spelers. Video-on-demand is bijna gemeengoed, zoals Uitzending Gemist aantoont. Veel meer materiaal waarvan de publieke omroep het auteursrecht heeft – niet alleen recent materiaal – moet via een gratis dienst beschikbaar moeten zijn.”