VVD

„De rol van de publiek gefinancierde omroepen moet kleiner worden”, schrijft de VVD in het verkiezingsprogramma Niet doorschuiven maar aanpakken. De omroepen moeten alleen programma’s aanbieden met een „maatschappelijk toegevoegde waarde die niet door commerciële omroepen worden aangeboden”. Maar het bestel kan verder veranderen, vindt de VVD. Zowel maatschappelijke (omroep)organisaties als commerciële mediabedrijven moeten zich kunnen inschrijven om programma's voor de publieke omroep te maken. De VVD wil één net schrappen. De financiering van de regionale omroepen moet centraal geregeld. En commerciële mediabedrijven mogen niet worden gehinderd op internet „door concurrerend (gratis) aanbod uit het publieke domein”.