Scheepvaartmuseum en Teylers minder gekort

De Raad voor Cultuur wijzigt ondanks veel bezwaren zijn adviezen nauwelijks. Wel is hij erin geslaagd meer samenwerking af te dwingen.

De Raad voor Cultuur is onvermurwbaar. Hij ziet bij slechts bij twee culturele instellingen die bezwaar hadden gemaakt tegen de beoordeling van hun subsidieaanvraag aanleiding het advies te wijzigen.

De Raad bracht in mei het advies Slagen in Cultuur uit, waarin de plannen van 118 instellingen die Rijkssubsidie hadden aangevraagd werden beoordeeld. De helft maakte bezwaar. Gisteren bracht de Raad een aanvullend advies uit.

Rijksmusea

Hoewel veel musea geklaagd hebben over de grote hoeveelheid feitelijke onjuistheden in het advies uit mei, herziet de Raad alleen bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en Teylers Museum in Haarlem zijn oordeel. Zij worden daardoor minder gekort dan in het oude advies: geen 11 procent maar 6,6 procent. Om dat te kunnen betalen, moeten enkele andere musea, waaronder het Rijksmuseum, meer inleveren: geen 5,6 procent maar 6,6 procent. De musea die van de Raad moeten sluiten voor het publiek (zoals Rijksmuseum Twenthe, Huis Doorn en Slot Loevestein) hebben bot gevangen.

Stroom

De Raad houdt vast aan het advies om presentatie-instelling voor beeldende kunst Stroom uit Den Haag subsidie toe te kennen. Staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur) heeft gezegd dit advies niet te zullen volgen, omdat Stroom te weinig eigen inkomsten heeft. Als hij daarbij blijft, adviseert de Raad subsidie te verstrekken aan Noorderlicht in Groningen.

Met dit bijgestelde advies is de Raad voor Cultuur nog niet klaar. Een aantal instellingen heeft opdracht gekregen een samenwerkingsplan in te dienen, anders krijgen ze geen subsidie. Maandag is de deadline, ook voor aanvragen voor subsidies die nog niet verdeeld zijn.

Rijksakademie en Ateliers

Al twee keer hebben deze postacademische instellingen een persconferentie aangekondigd om hun samenwerking bekend te maken, maar beide keren werd deze afgelast. Maandag zullen zij hun gezamenlijke aanvraag inleveren, zo verwachten ingewijden. Wat de vorm gaat worden is nog niet duidelijk, maar de krachten worden in ieder geval gebundeld.

Orkesten in het zuiden

Donderdag maakte het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkestbekend dat zij besloten hebben één nieuw orkest in het zuiden van het land op te richten. Dat zal vanuit Eindhoven en Maastricht opereren.

Letterkundige musea

Museum Meermanno en het Letterkundig Museum in Den Haag moeten samenwerken, omdat de Raad denkt dat zij zo een bezuiniging van 25 procent kunnen overleven. In juni schreven ze aan Zijlstra dat de termijn voor een plan te kort was. Sindsdien zijn er gesprekken geweest met het ministerie. Maandag maken ze bekend of ze toch een plan inleveren.

Jeugdtheater

Drie gezelschappen dienen een aanvraag in voor de plek in het Noorden, die vrijkwam nadat de aanvraag van het inmiddels opgeheven gezelschap De Citadel in mei was afgewezen. Het Houten Huis zegt benaderd te zijn om huisgezelschap te worden van de Stadsschouwburg en het Grand Theatre Groningen. Kwatta uit Nijmegen kreeg in mei een negatief advies voor de regio Oost, maar doet nu een aanvraag voor Groningen. Ook De Jonge Republiek doet een poging.

In Den Haag probeert het Nationale Toneel met NT Jong het opnieuw, nadat in mei de aanvraag was afgewezen. Ook Maas, dat in mei al een positief advies kreeg voor de plek in Rotterdam, dingt mee.