Londen kreeg de Spelen door drie beloftes. Hoe staat het daarmee? pagina 6-7