Liberté, Egalité, Hilarité: de beste cartoons over de Franse revolutie

De Franse minister van Financiën onder koning Lodewijk XVI, Jacques Necker, wordt toegejuicht door een menigte bij de Bastille. Rechts de toenmalige Britse premier William Pitt. De cartoon kritiseert het in Franse ogen rigide Engelse staatsbestel. Foto Wikimedia Commons

Het is vandaag Quatorze Juilliet in Frankrijk, de nationale feestdag waarbij de Franse Revolutie wordt herdacht en gevierd. Foreign Policy verzamelde de beste cartoons van toen over dit ijkpunt in de Franse geschiedenis.

Het Amerikaanse magazine introduceert de serie cartoons door de lezer te herinneren aan het dubbele gevoel dat Fransen elk jaar op 14 juli moeten hebben. Hoewel de idealen van de Franse Revolutie tot op de dag van vandaag inspireren, luidde de politieke omwenteling in Frankrijk bepaald geen periode van vrede en vrijheid in:

“But the anniversary of the 1789 storming of the Bastille prison in Paris wasn’t always remembered so fondly. Right after the revolution, the new government was buffeted by domestic challenges and faced hostile neighbors throughout largely monarchist Europe. Whether the fragile new democracy could survive was unclear, and detractors lambasted the revolutionaries, especially as the first seeds of what became known as ‘The Reign of Terror’ appeared.”

Satire was een populair genre in de tijd van de Revolutie, zeker bij de elite, schrijft Foreign Policy. Via deze link vind je alle door FP geselecteerde cartoons. Informatie over onderstaande prent lees je hier.