GroenLinks

In het verkiezingsprogramma Groene kansen voor Nederland bepleit GroenLinks een einde aan de verzuiling in het omroepbestel. „Netredacties bepalen de programmering. Net als krantenredacties zijn zij vrij in de keuzes die zij maken.” De programma’s kopen zij in bij omroepverenigingen of externe productiehuizen. „Samenwerking tussen de omroepen wordt tot die tijd gestimuleerd.” De partij stelt dat niet wordt bezuinigd op de omroep, maar wil wel één net schrappen. Van de grote partijen besteedt GroenLinks in het programma de meeste aandacht aan internet. „Nederland maakt zich sterk voor een vrij internet waar de grondrechten van burgers onverkort gelden” is één van de achttien punten onder het kopje ‘digitale vrijheid’. De partij wil een moderner auteursrecht, meer privacy online, meer opensourcesoftware bij de overheid.