ChristenUnie

None

Meer nog dan het CDA is de ChristenUnie (CU) de grootste vriend van het publieke bestel in Den Haag. De partij doet in het verkiezingsprogramma Voor de verandering een aantal voorstellen die de macht van de ledenomroepen versterken. De ChristenUnie wil de omroepbudgetten langer vastleggen, het aantal leden zwaarder laten meewegen, de omroep alle gelegenheid geven zich te ontplooien op internet en meer ruimte bieden aan levensbeschouwelijke omroepen. De rol van koepelorganisatie Nederlandse Publieke Omroep (NPO), die onder meer de uitzendschema’s opstelt, moet worden beperkt. Verder bepleit de ChristenUnie „een veilig en verantwoord media-aanbod”. En: „Er komt een strakke regulering van belprogramma’s. Geen seksreclameblokken op de open commerciële zenders in de nachtelijke uren.”