CDA

„Bij een pluriforme samenleving hoort een pluriform bestel, aantoonbaar verankerd in de samenleving”, schrijft het CDA in het programma Iedereen. Daarmee verwijst de partij naar het ledenaantal dat – meer dan vroeger – in de plannen van minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) budget en zendtijd van de omroepverenigingen bepaalt. „Naast de commerciële omroepen is er ruimte voor een publiek bestel, waarin ledenomroepen royale armslag krijgen”. Mediawoordvoerder Haverkamp legde tijdens Kamerdebatten vaak de nadruk op regionale en lokale omroepen. Dat staat ook in het CDA-programma. Die omroepen zijn „van zo’n grote betekenis dat ze blijvende aandacht verdienen”. Het CDA wil regionale mediacentra stimuleren waarin krant en omroep samenwerken.