Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Stichting prinses Laurentien krijgt aantal laaggeletterden niet omlaag’

De Stichting Lezen & Schrijven van prinses Laurentien is niet geschikt om de strijd tegen de laaggeletterdheid tot een succes te maken. Dat zeggen organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van dit maatschappelijk probleem tegen NRC Handelsblad.

Het lukt maar niet om het aantal mensen dat moeilijk kan lezen en schrijven substantieel te verminderen. Foto Hollandse Hoogte / David Rozing

De Stichting Lezen & Schrijven van prinses Laurentien is niet geschikt om de strijd tegen de laaggeletterdheid tot een succes te maken. Dat zeggen organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van dit maatschappelijk probleem tegen NRC Handelsblad.

Het lukt maar niet om het aantal mensen dat moeilijk kan lezen en schrijven substantieel te verminderen. Het gaat om ongeveer anderhalf miljoen laaggeletterden. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) schoof eind vorig jaar de Stichting Lezen & Schrijven naar voren om een nieuw programma uit te voeren.

Volgens organisaties van laaggeletterden, zoals Stichting ABC, en vertegenwoordigers uit het onderwijs, is de organisatie van Laurentien niet geëquipeerd om deze taak succesvol te kunnen uitvoeren.

‘Het draait bij stichting te veel om recepties en feestjes’

Aanvankelijk werden er successen geboekt, maar nu is de vooruitgang gestokt. Taalcursussen en internetonderwijs hebben het aantal laaggeletterden weliswaar verminderd, maar door gebrekkig basisonderwijs, migratie en meer kinderen met leerproblemen zoals dyslexie neemt het totaal aantal laaggeletterden per saldo niet af. Wel verminderde het aantal analfabeten dat helemaal niet kan lezen en schrijven.

De Stichting Lezen & Schrijven werd bekend van allerlei publiekscampagnes, zoals de Week van de Alfabetisering. Ze mist echter de inhoudelijke expertise, zegt bijvoorbeeld Jos Leenhouts van de MBO-raad, een belangenorganisatie van Regionale Opleidingscentra. “Het draait bij de Stichting Lezen & Schrijven te veel om pr, recepties, feestjes, en oploopjes met topmannen van bedrijven.”

De Stichting ABC, die de belangen behartigt van laaggeletterden, vindt het principieel onjuist dat de organisatie van de prinses subsidies ontvangt. “Het is voor een minister aanzienlijk moeilijker om de prinses iets te weigeren, dan een ander iets te ontzeggen”, aldus voorzitter Kees Hammink.

Kamer ongerust over besteding gelden en aansturing minister

In de Tweede Kamer groeit de ongerustheid. Zowel de VVD als D66 vragen zich af of de subsidies voor de stichting goed besteed zijn. Boris van der Ham (D66) zegt: “Ik wil de minister vragen of het geld op de goede plek terecht komt, en of ze niet te veel op de stichting leunt.” VVD’er Ton Elias: “Kennelijk bestaan er twijfels in het veld of het geld wel echt terecht komt bij de mensen om wie het gaat: de laaggeletterden.”

De SP gaat nog een stap verder, en wil dat de minister ingrijpt. SP-Kamerlid Manja Smits zegt dat “de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken de regie meer naar zichzelf moeten trekken.” Volgens haar zit daar meer expertise dan bij de stichting. “En die expertise hebben we hard nodig om de strijd tegen de laaggeletterdheid wél tot een succes te maken.”

Lees meer in het achtergrondverhaal ‘Aap, noot, mis’ vandaag in NRC Weekend (ook via onze digitale editie).