Aantal analfabeten daalt niet

De Stichting Lezen & Schrijven van prinses Laurentien is niet geschikt om de strijd tegen de laaggeletterdheid tot een succes te maken. Dat zeggen organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van dit maatschappelijk probleem.

Het lukt maar niet om het aantal mensen dat moeilijk kan lezen en schrijven substantieel te verminderen. Het gaat om ongeveer anderhalf miljoen laaggeletterden. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) schoof eind vorig jaar de Stichting Lezen & Schrijven naar voren om een nieuw programma uit te voeren.

Volgens organisaties van laaggeletterden, zoals Stichting ABC, en vertegenwoordigers uit het onderwijs, is de organisatie van Laurentien niet geëquipeerd om deze taak succesvol te kunnen uitvoeren.

De Stichting Lezen & Schrijven werd bekend van allerlei publiekscampagnes, zoals de Week van de Alfabetisering. Ze mist echter de inhoudelijke expertise, zegt bijvoorbeeld Jos Leenhouts van de MBO-raad, een belangenorganisatie van Regionale Opleidingscentra. „Het draait bij de Stichting Lezen & Schrijven te veel om pr, recepties, feestjes, en oploopjes met topmannen van bedrijven.”

    • Kees Versteegh