Wethouder: obees kind is mishandeling

Amsterdamse ouders die het niet lukt hun te dikke kinderen te laten afvallen, zullen worden aangemeld bij het Meldpunt Kindermishandeling. Dit heeft wethouder Eric van der Burg (zorg en welzijn, VVD) gisteren gezegd in lokale media. Kinderobesitas laten ontstaan, beschouwt hij als kindermishandeling.

Ruim een kwart van de Amsterdamse kinderen zou te zwaar zijn of obesitas hebben. Dat kan leiden tot vervroegde ouderdomsdiabetes, gewrichtsklachten, een slechte conditie en hart- en vaatklachten.

In dagblad Het Parool zei Van der Burg: „Van alle vijfjarige Amsterdamse kinderen heeft 5,5 procent obesitas. Dat zijn 426 kleuters. Bij de tienjarigen is dat gemiddeld zeven procent. Tel je de kinderen van alle jaargangen bij elkaar op, dan kom je op duizenden obese kinderen.”

Volgens de wethouder zou 90 procent van die kinderen een aangeboden afvalprogramma niet afmaken. Ook zou de helft van de moeders van die kinderen vinden dat hun kind niet te dik is.

Als de Kinderbescherming het nodig vindt, kan die een kind onder toezicht laten plaatsen van Bureau Jeugdzorg.

Onlangs werd bekend dat Jeugdzorg in Amsterdam al in februari drie te dikke kinderen uit hetzelfde gezin onder toezicht heeft gekregen. De ouders gingen tegen die beslissing in beroep bij het gerechtshof. Ook het hof oordeelde dat de ondertoezichtstelling terecht is. De reacties waren verschillend: critici vonden dat de overheid zich zo te veel bemoeit met de opvoeding. Anderen vonden het terecht dat obesitas als kindermishandeling wordt aangemerkt.

De Kinderbescherming zei toen dat ze niet alle kinderen met obesitas onder toezicht ging stellen. „Alleen als de ouders vrijwillige hulp weigeren en de problemen zo groot zijn dat de ontwikkeling van het kind bedreigd of geblokkeerd wordt.”