Opinext@nrc.nl

Afschaffing deelraden is democratische armoe

Vrijwel ongemerkt is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de opheffing van de deelraden van Amsterdam en Rotterdam. Dit is ongelooflijk. We steunen burgers in het Midden-Oosten die strijden voor meer democratie. Tegelijk ruimen we de democratie in ons eigen land weer op.

Het is populair om deelraden te diskwalificeren. Wilders noemt ze linkse praatclubs. De VVD haalt de liberale staatsman Thorbecke aan, die in 1848 niet voor niets zijn mooie ‘overheidshuis’ – Rijk, provincies en gemeenten – bedacht. Dit is een gotspe. Thorbecke was een revolutionair die de overheid wilde schoeien op een nieuwe, meer democratische leest. Nu zou hij een warm pleitbezorger zijn van het uitbreiden van deelraden naar meer gemeenten. De behoudende koers van VVD, CDA en PVV zou hem doen denken aan die van de behoudzuchtige koning Willem II uit zijn jaren.

Het debat kent merkwaardige argumenten. Er zouden te veel politici zijn in Amsterdam en Rotterdam. De realiteit is dat Amsterdam minder politici per hoofd van de bevolking telt dan bijvoorbeeld Friesland. Het stadsdeel Oost van Amsterdam heeft circa 120.000 inwoners – meer dan Leeuwarden, Delft of Leiden. Mogen zij geen eigen volksvertegenwoordiging hebben? In buurgemeente Diemen vertegenwoordigt ieder raadslid 1.311 bewoners, in Amsterdam 20.256. De burger weet niet eens wie zijn gemeentebestuurder is.

Hopelijk is de senaat wijzer, vooral de partijen die het woord ‘democratie’ zo pront in hun naamgeving hebben staan!

Kicken op z’n Vlaams

Vlamingen zijn de echte hoeders van het Nederlands, schrijft Stijn Sieckelinck (Opinie, 11 juli). Zijn stelling berust op een hardnekkig cliché. Het Vlaams zit minstens zo vol leenwoorden als het Hollands, al valt dit misschien minder op omdat deze woorden aan het (vaak zo vervloekte) Frans ontleend zijn, en niet, zoals in Nederland vaak het geval is, aan het Engels. Misschien vind je niet zo gauw ‘read shops’ in Vlaanderen, maar je kunt wel op elke straathoek een pharmacie, immobilienbureau of kinesist vinden.

    • Hester Schaaf
    • Theo Dohle
    • Nederlandse te Antwerpen