Kabinet negeert advies en blijft bij plan inkrimping parlement

De Eerste Kamer zou terug moeten naar vijftig leden. De Tweede Kamer naar honderd leden. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het kabinet heeft vandaag het wetsvoorstel over de inkrimping van de Staten-Generaal naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat maakte premier Rutte bekend na afloop van de ministerraad.

Het kabinet-Rutte vindt dat de Staten-Generaal met eenderde minder volksvertegenwoordigers toe kan: de Eerste Kamer met 50 in plaats van 75 zetels, de Tweede Kamer met 100 in plaats van 150.

Gisteren werd bekend dat de Raad van State negatief oordeelt over het kabinetsplan. Volgens de Raad is het onlogisch het aantal vertegenwoordigers dat de wetten kritisch moet bekijken te verminderen, terwijl het aantal wetsvoorstellen de afgelopen jaren is gestegen.

‘Past bij compactere en slagvaardigere overheid’

Volgens Rutte zijn er ‘overwegende redenen’ om door te gaan met het verkleinen van de Kamers. Het wetsvoorstel past volgens Rutte in het streven van dit kabinet om te komen tot een compactere en slagvaardigere overheid dan op dit moment het geval is. Rutte:

“De Raad van State is kritisch over dit wetsvoorstel. Dat kan. Wij hebben daarop gereageerd en menen dat de uitbreiding van 1956 achteraf gezien niet nodig was.”

“We hadden honderd Kamerleden. Dat functioneerde goed. Ik zie werkelijk niet, nu we daar op terugkijken, wat de meerwaarde is geweest van de uitbreiding naar 150.”

Arie Slob, leider van de ChristenUnie, zei eerder het als provocatie te beschouwen als Rutte het plan zou doorzetten. Volgens Rutte is daar geen sprake van:

“Dit is geen provocatie. Dit is een opvatting van het kabinet en wij voeren het regeer- en gedoogakkoord uit.”

Grondwetswijziging is nodig voor verkleining

Herman Staal, chef van de politieke redactie van NRC Handelsblad, wil het wetsvoorstel niet kansloos noemen, maar zegt wel dat er nog een hele lange weg te gaan is. Het plan komt vooral uit de koker van de VVD en is vooral met steun van de PVV in het regeerakkoord gekomen. Het is echter de vraag of er ook nu nog een meerderheid voor is. Staal:

“De afgelopen periode heeft het Kabinet wel vaker een advies van de Raad van State naast zich neergelegd, dus dat is op zich niet zo bijzonder. Ook heeft dit wetsvoorstel nog een hele lange weg te gaan. Er is een grondswetwijziging voor nodig. Dat betekent dat straks na de verkiezingen zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten instemmen. Na de eerstvolgende verkiezingen moeten beide Kamers nog eens met tweederde meerderheid instemmen met dit plan. Tegen die tijd zijn wel al in 2017.”

    • Lex Boon