Griekse toestanden op de Antillen

Op de agenda van de Rijksministerraad staat vandaag een gevoelig agendapunt: Curaçao dwingen om te bezuinigen en de begroting sluitend te krijgen. Vier vragen over de Griekse toestanden op Curaçao.

1Hoe groot zijn de problemen? De vergelijking met Griekenland is niet onterecht. De Grieken hebben een tekort van ruim 6 procent van het bruto binnenlands product. Het tekort van het Caraïbische eiland met 140.000 inwoners is 9 procent. De grootste problemen komen door de hoge kosten van de gezondheidszorg en een duur pensioenstelsel. Zo is de pensioenleeftijd op Curaçao 60 jaar.

2Kan Nederland zich met de financiën in Curaçao bemoeien?

Ja. Curaçao is weliswaar sinds 2010 net als Aruba en Sint Maarten een apart land binnen het Koninkrijk, maar het moet wel voldoen aan rijkswetten. In 2008 is het College van Financieel Toezicht voor Sint Maarten en Curaçao (CFT) opgericht dat toeziet op het begrotingsbeleid. Zij hebben de regering al vaak aangespoord om de begroting op orde te brengen.

3Waar moet de Rijksministerraad nu over beslissen?

Het toezichtsorgaan adviseert de Rijksministerraad nu Curaçao een ‘aanwijzing’ te geven, en daarmee te dwingen maatregelen te treffen om het tekort in drie jaar weg te werken. Betrokkenen vinden de term ‘onder curatele’ te ver gaan omdat niet specifieke maatregelen worden voorgeschreven. De Rijksministerraad bestaat uit de Nederlandse ministerraad aangevuld met vertegenwoordigers van Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Normaal zijn dat de gevolmachtigde ministers, maar vandaag schuiven de minister-presidenten van deze landen aan. De Nederlandse ministers hebben echter de meerderheid in de Rijksministerraad.

4Wat betekent een ‘aanwijzing’ voor de verhoudingen met Curaçao?

Die zijn al niet goed. Een commissie onder leiding van Paul Rosenmöller rapporteerde vorig jaar over integriteitsproblemen in het bestuur van Curaçao. Zo zou premier Schotte banden hebben met maffia-achtige figuren. Nederland vindt dat Curaçao te weinig doet aan integriteitsproblemen en de financiële situatie. Diverse politici op Curaçao zeggen echter genoeg te hebben van de Nederlandse bemoeizucht. Denkbaar is dus dat na vandaag op Curaçao de roep om echte onafhankelijkheid aanzwelt.

    • Herman Staal