Drie vakbonden slepen PostNL voor rechter

Foto Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen

Drie vakbonden slepen PostNL voor de rechter omdat het medewerkers die in de aanloop naar hun pensioen minder gaan werken, wil korten op hun pensioenuitkering. Volgens de vakbonden is dat in strijd met de cao.

Volgens Abvakabo FNV, BVVP en CNV Publieke Zaak is in de cao afgesproken dat de zogeheten voorwaardelijke pensioenuitkering, die in de plaats is gekomen van de VUT, moet worden gebaseerd op het salaris dat medewerkers ontvingen op 31 december 2005. Als medewerkers na die tijd in salaris zijn teruggegaan doordat ze minder zijn gaan werken, mag dat dus geen invloed hebben op de hoogte van de pensioenuitkering.

‘PostNL kan regeling niet eenzijdig wijzigen’

Sander Martins van vakbond Abvakabo FNV meldt:

“Zonder te overleggen heeft PostNL het voorwaardelijk pensioen aangepast, terwijl dit een cao-afspraak tussen bonden en werkgever is. Het bedrijf kan deze regeling dus niet eenzijdig wijzigen. Bovendien hebben medewerkers recht op een volledige pensioenuitkering. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de rechter dit ook inziet.”

Hoewel de bonden PostNL tot 24 juli de tijd geven op zijn besluit terug te komen, laat PostNL nu al weten dat niet te doen. “We houden vast aan ons standpunt dat de uitkering in het kader van het voorwaardelijk pensioen afhangt van het aantal gewerkte uren”, zegt een woordvoerder tegenover persbureau Novum.

Waar de vakbonden van mening zijn dat het aantal gewerkte uren op 31 december 2005 leidend is, vindt PostNL dat ook het aantal gewerkte uren in de periode daarna moet meetellen bij de bepaling van de hoogte van de uitkering. “Laat de rechter maar een uitspraak doen”, zegt de PostNL-woordvoerder.

    • David Haakman