Brieven

Stel activiteiten lesbiennes ook open voor mannen!

Als man kan ik ruim de helft – 18 van 34 – van de onderdelen voor lesbiennes tijdens de komende Gay Pride, vanaf 28 juli, niet bezoeken. „Alleen vrouwen”, lees ik daar. Zelfs de Openbare Bibliotheek Amsterdam doet mee aan deze discriminatie, op kosten van de belastingbetaler.

Het is tijd voor wat evrouwcipatie. Blijf thuis als je de aanblik van een man niet aankunt.

Amsterdam

Greshoff heeft Vromans dagboek niet zoekgemaakt

Ach, krijgt die arme Jan Greshoff weer ergens de schuld van... Hij zou het dagboek van collega-dichter Leo Vroman hebben zoekgemaakt (NRC Handelsblad, 10 juli). Dit verwijt is onterecht, zoals is na te lezen in Brieven over en weer, de in 1977 verschenen uitgave van de briefwisseling tussen Greshoff en Vroman.

Op zijn vlucht uit Nederland kwam Vroman halverwege 1940 terecht in Nederlands-Indië. Op weg daarheen had hij in Zuid-Afrika Greshoff leren kennen. Ook Greshoff reisde kort daarop naar Indië, maar keerde halverwege 1941 terug naar Zuid-Afrika. In zijn bagage zat inderdaad, bij vergissing, Vromans „schrift met uitknipsels uit Baby etc. (dat dikke rode)”. Greshoff gaf het mee terug aan de scheepsdokter, zoals hij op 13 juli 1941 schreef aan Vroman. Op 16 november had de dokter het schrift geretourneerd.

Vroman verdween daarna in Japanse gevangenschap en zou Greshoff pas jaren na de oorlog terugzien. Het is dus niet Greshoff aan te rekenen dat Vromans rode schrift is zoekgeraakt.

Letterkundig Museum

Laat die langstudeerboete oplopen per jaar vertraging

Waarom moeten studenten meteen het enorme bedrag van drieduizend euro betalen als ze te lang studeren (NRC Handelsblad, 11 juli)? We hebben studenten dringend nodig voor de ontwikkeling, voortgang, welvaart en het welzijn van het land. Je hebt nu eenmaal snelle en langzame studenten. Ook wie er vijf jaar over doet, is welkom in de maatschappij.

Laat de boete oplopen: duizend euro bij één jaar vertraging, tweeduizend euro bij twee jaar et cetera. Politici, wees blij dat ze willen studeren. Het zijn zware studies en studenten zijn niet allemaal fuifnummers die er de kantjes aflopen.

Maasdam

De naam langstudeerboete is volledig misplaatst

Vrijwel dagelijks lees en hoor ik klaagverhalen over de zogenoemde ‘langstudeerboete’. Dit is een volledig misplaatste naam. De kwestie gaat over een beperking van de ‘langstudeersubsidie’. Het plan is om de subsidie die door ons allen wordt betaald, te beperken tot de normale studieduur plus een jaar bonus, voor studenten die niet snel zijn met hun studie. Daarna mag iedereen natuurlijk vrolijk verder studeren, maar dan voor eigen rekening en niet meer op de rekening van de gemeenschap. Hoezo boete?

Biddinghuizen