Ballast pessimistisch over 2012

De crisis heeft toegeslagen in de bouw. Ballast Nedam kampt met de gevolgen en vreest een winstdaling. „De omstandigheden zijn slecht.”

Bouwbedrijf Ballast Nedam presenteerde vanochtend als eerste Nederlandse beursgenoteerde onderneming de halfjaarcijfers. Een bedrijf dat binnen twee weken na afloop van het kwartaal de cijfers kan publiceren, het is een prestatie op zich. En het kleine Ballast Nedam blijft daarmee ASML en Philips voor, bedrijven die het Nederlandse cijferseizoen doorgaans aftrappen.

Maar vanwege de slechte economische omstandigheden is het voor Ballast Nedam een twijfelachtige eer geworden. Ballast moest vanochtend een winstwaarschuwing afgeven. De winst kwam uit op nul en de vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn slecht. Het kan geen verrassing zijn maar toch stond het aandeel rond het middaguur 6 procent lager.

De economie krimpt, de overheid bezuinigt en de bouwsector ligt op zijn gat. Het is geen wonder dat Ballast Nedam het moeilijk heeft. De omzet staat onder druk, stelt het bedrijf en de marges dalen.

Het gevolg?

De voorspelde winst wordt niet gehaald en gezien de slechte marktomstandigheden kan Ballast Nedam niet uitsluiten dat het jaar 2012 verliesgevend wordt afgesloten.

Het bouwbedrijf richt zich op vier terreinen: huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Op die terreinen streeft het bedrijf naar „specifieke productmarktcombinaties met een hogere toegevoegde waarde”.

Tot zover de theorie. De praktijk is weerbarstig door de crisis. De bezuinigingen van de overheid maken dat Ballast Nedam op het gebied van infrastructuur (wegenbouw) last heeft van dalende volumes en toenemende concurrentie. Op een markt waar het werk openbaar wordt aanbesteed, leidt dat meteen tot minder werk en dalende prijzen. Het gevolg: 17 procent minder omzet.

Op de woningmarkt is de situatie nog moeilijker. Ook hier veel concurrentie en lagere prijzen. Maar waar de overheid nog wel wegen aanlegt, worden er nog nauwelijks huizen gebouwd door de crisis op de Nederlandse woningmarkt. Dat leidt niet alleen tot een daling van de omzet en winst. Ballast heeft bovendien nog voor ruim 200 miljoen aan grondposities en onverkocht vastgoed in de boeken staan. Het bedrijf probeert de post te verlagen, maar verwacht daar eigen zeggen weinig van door „de slechte marktomstandigheden”.

Overigens is er in financieel opzicht nog een bijzonder lichtpuntje dat de winst nog kan opkrikken. Begin dit jaar werd een in 2003 opgelegde boete voor betrokkenheid bij de bouwfraude verlaagd van 7,9 miljoen euro naar 1,5 miljoen.

De verwachting is dat later dit jaar de definitieve hoogte van de boete bekend wordt. In 2005 reserveerde Ballast Nedam 18 miljoen euro voor de afwikkeling van de bouwfraude. Daar gloort dus een meevaller, al kon het bedrijf vanochtend niet vertellen hoe groot die precies is.