Slachtoffers misbruik krijgen eigen meldpunt

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen vanaf 1 oktober terecht bij een nieuw meldpunt.

Rotterdam. Nederland krijgt per 1 oktober een nieuw meldpunt voor seksueel misbruik. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, CDA) beantwoordt hiermee de oproep die Rieke Samson gisterochtend in dagblad Trouw deed. De voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar misbruik in overheidsinstellingen zei dat de overheid haast moet maken met een nieuw meldpunt.

Het nieuwe meldpunt wordt ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland (SHN). Via één landelijk nummer worden slachtoffers snel in contact gebracht met de juiste hulpverleners en instanties. SHN gaat daarbij nauw samenwerken met Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, Steunpunten Huiselijk Geweld, Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Slachtoffers kunnen ook nog steeds rechtstreeks bij deze instanties terecht.

Het meldpunt wordt gefinancierd door het rijk en wordt operationeel voordat de commissie-Samson klaar is met haar werk. Hierdoor is gewaarborgd dat slachtoffers die zich nu bij deze commissie melden, weten waar ze terechtkunnen. Het idee voor de instelling is afkomstig van Samson en de commissie-Deetman die onderzoek deed naar misbruik in de katholieke kerk. Door het werk van beide commissies werd duidelijk dat het voor te veel slachtoffers onvoldoende duidelijk is waar ze kunnen aankloppen. Novum