Raad van State ziet niets in voorstel verkleining parlement

De Eerste Kamer zou terug moeten naar vijftig leden. De Tweede Kamer naar honderd leden. Foto NRC / Roel Rozenburg

De Raad van State oordeelt negatief over het kabinetsplan om de Eerste en Tweede Kamer in te krimpen. Het kabinet-Rutte vindt dat de Staten-Generaal met eenderde minder volksvertegenwoordigers toe kan: de Eerste Kamer met 50 in plaats van 75 zetels, de Tweede Kamer met 100 in plaats van 150.

De Raad van State heeft zijn vraagtekens bij zo’n inkrimping, melden bronnen rond het kabinet aan NRC Handelsblad. Het aantal wetsvoorstellen is afgelopen jaren gestegen, waardoor het volgens de Raad van State onlogisch zou zijn het aantal volksvertegenwoordigers dat die wetten kritisch moet bekijken, te verminderen. Het advies wordt pas openbaar als het kabinet het voorstel naar de Tweede Kamer stuurt.

Het wetsvoorstel zou morgen op de agenda staan, tijdens de laatste ministerraad voor het reces. Premier Rutte zei eind mei dat hij als doel had het plan nog voor het zomerreces bij de Kamer in te dienen. Dat kwam hem toen vooral van de kleine partijen op kritiek te staan.

Drijvende kracht achter de plannen is de VVD. De partij heeft het voorstel ook opgenomen in het verkiezingsprogramma:

“Nederland functioneert beter met eenderde minder bestuurders en ambtenaren. Dat betekent ook minder Tweede Kamerleden en minder Eerste Kamerleden.” - verkiezingsprogramma VVD 2012

Grondwetswijziging is nodig voor verkleining

Om de Staten-Generaal in omvang in te perken, is een grondwetswijziging nodig. Dat betekent dat Tweede en Eerste Kamer nu moeten instemmen, maar ook dat na de eerstvolgende verkiezingen beide nog eens met tweederde meerderheid moeten instemmen met dit plan. Dus tweederde moet ervoor zijn om dat andere derde op te heffen.