Politieke onzekerheid legt cao-overleg in marktsector stil

Het cao-overleg tussen vakbonden en werkgevers wil maar niet op gang komen. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van werknemers liggen vrijwel stil, constateert werkgeversorganisatie AWVN.

In juni werd een kwart minder collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) afgesloten dan in dezelfde maand een jaar geleden. In gewone tijden is juni juist een uitstekende cao-maand. Vlak voor de zomer worden meer cao’s gesloten tussen vakbonden en werkgevers dan in andere maanden van het jaar. De juni-piek, noemen cao-kenners dat. Onderhandelaars willen voor de vakantie nog even de overeenkomst sluiten.

Ook dit jaar rekende de werkgeversorganisatie AWVN op een hausse aan juni-cao’s, zeker omdat sinds een jaar veel cao’s stilliggen. Een inhaalslag leek logisch. Even leek het decentrale polderoverleg in april en mei weer op te leven, maar nu valt het toch weer stil.

Er zitten nu 1,1 miljoen werknemers met een verlopen cao. Begin dit jaar was dat 1,5 miljoen. De daling komt vooral voor rekening van de overheidssector. Daar werden, in tegenstelling tot de marktsector, de afgelopen maanden nog wel grote cao’s afgesloten. Zo hebben circa 180.000 gemeente-ambtenaren een nieuwe cao, net als 60.000 politie-agenten en de 450.000 werknemers in de verzorging, verpleging en thuiszorg, al weigerde de grootste vakbond in die sector, FNV Bondgenoten, er zijn handtekening onder te zetten. Rijksambtenaren (120.000) doen het al sinds begin 2011 zonder nieuwe cao.

In de marktsector komen partijen niet tot akkoorden. Oorzaak is volgens AWVN de politieke en economische onzekerheid. Cao’s hebben vaak een looptijd van jaren. Het is moeilijk afspraken maken omdat bedrijven bijvoorbeeld niet weten of een nieuw kabinet besluit tot verregaande maatregelen zoals het verplicht betalen van de WW van ontslagen personeel, een voorstel van de Lentecoalitie. Vakcentrale FNV wil via cao’s afspreken dat bedrijven minder flexibel personeel inhuren. Maar dit personeel kan juist aantrekkelijk worden wanneer bedrijven voor vast personeel WW moeten doorbetalen.