Kinderen als sociaal project

Kinderen van Chileense revolutionairen waren ballingen op Cuba.
Kinderen van Chileense revolutionairen waren ballingen op Cuba.

Holland Doc: Chilean Building Ned. 2, 22.45 - 23.40 uur

‘El edificio de los Chilenos’ noemden de buurtbewoners in Havana het, ‘het gebouw van de Chilenen’. In dat flatgebouw woonden eind jaren 70, begin jaren 80 zestig Chileense kinderen, verzorgd door twintig ‘sociale ouders’. Hun biologische ouders probeerden in Chili het regime van Pinochet omver te werpen. Voor kinderen was dat te gevaarlijk, dus die werden op Cuba ondergebracht in een sociaal experiment, Proyecto Hogares (Project Homes).

Macarena Aguiló, een van die kinderen, reconstrueert het leven in de woongemeenschap met brieven van haar ouders, foto’s en gesprekken met ‘lotgenoten’. Haar ouders waren lid van de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en verkozen de ideologische strijd boven een gezinsleven. „Ik draag je over aan de liefhebbende handen van onze compañeros”, schreef Macarena’s moeder aan haar jonge dochter.

Het leven op Cuba was vrolijk en vrij. De kinderen hadden opeens broertjes en zusjes, alles mocht. Maar nu ze volwassen zijn merken ze dat iets wezenlijks hebben gemist. Niet iedereen durft dat te erkennen, sommigen verdedigen hun ouders’ keuze nog. Ook Macarena’s moeder hult zich in vaagheden.

De mede door IDFA en IKON gefinancierde film duurt 95 minuten, de tv-versie duurt 52 minuten. Dat is te kort om recht te doen aan de nuances van een complex verleden en de verwerking daarvan. De korte versie biedt vooral de belofte van een mooie documentaire.

    • Mark Duursma