Brieven

Afschaffing van deelraden is democratische armoe

Vrijwel ongemerkt is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de opheffing van de deelraden van Amsterdam en Rotterdam (NRC Handelsblad, 5 juli). Dit is ongelooflijk. We steunen burgers in het Midden-Oosten die strijden voor meer democratie. Tegelijk ruimen we de democratie in ons eigen land weer op.

Het is populair om deelraden te diskwalificeren. Wilders noemt ze linkse praatclubs. De VVD haalt de liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke aan, die in 1848 niet voor niets zijn mooie ‘overheidshuis’ – Rijk, provincies en gemeenten – bedacht. Dit is een gotspe. Thorbecke was een revolutionair die de overheid wilde schoeien op een nieuwe, meer democratische leest. Nu zou hij een warm pleitbezorger zijn van het uitbreiden van deelraden naar meer gemeenten. De behoudende koers van VVD, CDA en PVV zou hem doen denken aan die van de behoudzuchtige koning Willem II uit zijn jaren.

Het debat kent merkwaardige argumenten. Er zouden te veel politici zijn in Amsterdam en Rotterdam. De realiteit is dat Amsterdam minder politici per hoofd van de bevolking telt dan bijvoorbeeld Friesland. Het stadsdeel Oost van Amsterdam heeft circa 120.000 inwoners – meer dan Leeuwarden, Delft of Leiden. Mogen zij geen eigen volksvertegenwoordiging hebben? In buurgemeente Diemen vertegenwoordigt ieder raadslid 1.311 bewoners, in Amsterdam 20.256. De burger weet niet eens wie zijn gemeentebestuurder is.

Hopelijk is de senaat wijzer, vooral de partijen die het woord ‘democratie’ zo pront in hun naamgeving hebben staan!

Amsterdam

Die kritiek op veeteelt met megastallen is geneuzel

Al ruim tien jaar geleden was de discussie over diervriendelijke veeteelt gaande. Veel boeren lapten het dierenwelzijn aan hun laars. De condities voor het leven van slachtvee worden dus al jaren niet gerespecteerd, om productiekosten laag te houden.

Omdat varkens niet kunnen transpireren, zoeken ze bij warm weer waterpoelen, modder, urine en mesthopen op om af te koelen. In de winter liggen ze boven op elkaar, om elkaar warm te houden. Onder meer hierdoor is leed ontstaan in de varkenshouderijen. Ziekten worden snel overgedragen en medicijnen – antibiotica – veel toegediend.

De inrichting van een verbeterd leefmilieu met nieuwe technologieën voor warmteregeling en goede voedselvoorzieningen in grote bedrijven of torenflats verbetert de condities voor het dierenwelzijn in grote mate. De scharrelruimte neemt toe. Ziektebestrijdingsmiddelen en stankoverlast nemen af.

Ik snap niet waarom het diervriendelijke publiek met emotionele reacties de plannen voor megastallen probeert te frustreren.

Arnhem

Uitzondering voor zieken

Als studenten een bestuursjaar doen, hoeven ze echt geen langstudeerboete te betalen als ze nominaal hun opleiding volgen. Ik zie het nut niet van een uitzondering voor hen.

Het echte probleem is er voor studenten die langdurig ziek of topsporter zijn. Dat we voor deze twee groepen geen uitzondering kunnen maken, is een schande.

Groningen

    • Theo Dohle
    • Ir. C. Eerkens
    • Ingrid Molema