Brieven

Beboet omdat ik ambitieus ben

Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding over de langstudeerboete. De rechter heeft in de door drie studentenorganisaties aangespannen zaak geen juridische gronden gevonden om de langstudeerboete af te wijzen. Slechts op één punt is de rechter de organisaties tegemoetgekomen, en dit betreft studenten die een deeltijdstudie volgen. De organisaties betogen onder meer dat de overheid tijdens het spel de spelregels heeft veranderd en dat veel getroffen studenten deze maatregel niet hadden kunnen voorzien.

Zelf ben ik ook slachtoffer van de nieuwe wet. Na mijn havo heb ik twee jaar de hbo-opleiding Commerciële Economie gedaan en mijn propedeuse gehaald. Tijdens het tweede jaar van mijn hbo-studie besloot ik door te stromen naar de universiteit. Ik mocht na een toelatingsexamen starten met de studie Economics and Business Economics aan de Universiteit Utrecht.

Een hbo-student mag 5 jaar over een 4-jarige hbo-studie doen. Een wo-student maximaal 4 jaar over een 3-jarige bachelor. De afgelopen twee jaar heb ik mijn wo-studie met goed gevolg doorlopen en voor bijna alles voldoende gehaald. In september ga ik naar mijn laatste jaar. Maar ik krijg nu een boete van 3.000 euro omdat mijn twee jaar hbo opgeteld worden bij mijn twee jaar studie aan de universiteit.

Had ik mijn hbo in vier (of vijf) jaar afgemaakt en had daarna drie (of vier) jaar aan de universiteit gestudeerd, dan was er niets aan de hand geweest. Maar omdat ik nu, vanwege mijn 2 jaar hbo, na 5 jaar mijn wo-bachelor haal, word ik gestraft. Kortom ik studeer 3 (of 4!) jaar korter, maar moet wel een hoge boete betalen. Wie van hbo naar wo wil overstappen wordt dus gedwongen juist langer te studeren.

Jim Hengeveld Hoogland

Ik wil niet flyeren, ik ben tandarts

Marktwerking in de mondzorg was al in de kiem niet levensvatbaar, maar de minister huldigde de gedachte dat de markt de kosten in de zorg kan bedwingen.

De kwaliteit en service van de tandarts waren vóór de invoering van het experiment in Nederland al gemiddeld beter dan in andere EU-landen. De kosten zijn voor de meeste patiënten bovendien wel flink gestegen. De hele exercitie van de invoering heeft mij al veel tijd en moeite gekost. Deze tijd had beter kunnen worden besteed aan het bijhouden van mijn vakkennis. Ik wil mij bezighouden met mijn vak. Als ik dit goed doe, hoef ik geen flyers uit te delen, gelikte websites te ontwerpen, jaarverslagen in te dienen of mijn praktijkpand met marmer te bekleden.

Arthur van Winsen Tandarts

Brieven en opiniestukkenkunt u sturen naar opinext@nrc.nl

    • Arthur van Winsen
    • Jim Hengeveld