Auto's moeten vanaf 2020 veel schoner zijn

De Europese Commissie eist dat Europese personenauto’s vanaf 2020 gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat betekent volgens Eurocommissaris Connie Hedegaard een gemiddelde reductie van 27 procent.

Duitsland, dat relatief veel zware auto’s produceert, heeft zich lange tijd fel verzet tegen deze norm (nu ligt de gemiddelde uitstoot nog op 135,7 g/km ). Frankrijk en Italië, waar meer kleine auto’s worden gemaakt, hadden minder bezwaren.

De Commissie is de Duitsers enigszins tegemoet gekomen (door bijvoorbeeld niet 2009, maar 2006 als ijkjaar te kiezen). Maar de vereniging van autofabrikanten ACEA noemt het onbegrijpelijk dat de EU zulke zware eisen stelt aan een bedrijfstak die het toch al zo moeilijk heeft. Volgens milieuorganisaties in de Commissie gezwicht voor de autolobby, waardoor bedrijven straks met allerlei rekentrucs de uitstoot van schadelijke gassen minder hoeven terug te brengen dan nodig is om klimaatverandering adequaat te bestrijden.