Wat is eigenlijk het nut van de adamsappel?

Die bobbel in de mannenkeel, die zo gek op en neer beweegt als hij slikt, heeft die een functie? Dat vraagt Mary-Ann Gerding uit Almere zich af.

De adamsappel, zegt kno-arts Hans Mahieu van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, is niets meer dan een zichtbaar onderdeel van het strottenhoofd. Dus wie wil weten wat het nut van de adamsappel is, vraagt eigenlijk naar de functie van het strottenhoofd.

Het strottenhoofd vormt de scheiding tussen de luchtweg en de voedselweg. Het opent de luchtweg om te kunnen ademen en sluit de luchtweg als er geslikt wordt. In het strottenhoofd bevinden zich bovendien de stembanden. Vrouwen hebben ook een strottenhoofd, maar de vrouwelijke adamsappel steekt minder ver naar voren en is minder puntig, en daardoor ook minder zichtbaar.

De uitgroei van de adamsappel is een secundair geslachtskenmerk: tijdens de puberteit groeien de stembanden in het strottenhoofd van de man forser uit dan bij de vrouw, waardoor de stem lager en luider wordt. Omdat er in het strottenhoofd meer ruimte voor de stembanden nodig is, móét het strottenhoofd wel verder naar voren groeien. Naar achteren kan niet, want daar zit de wervelkolom. Het uitstekende deel dat dan ontstaat is de adamsappel.

Omdat wij in onze evolutie zijn gaan praten, hadden we een grotere keelruimte nodig als klankkast. Die ruimte is ontstaan doordat het strottenhoofd naar beneden in de hals is gegroeid. Mahieu: „De prijs die we voor het spreken betalen, is dat we ons daardoor sneller verslikken.” Een evolutionair trucje is dat het strottenhoofd tijdens het slikken door spieren naar boven getrokken wordt om de keel te verkorten om het risico op verslikken te verminderen. En zo zie je dus de adamsappel tijdens het slikken op en neer bewegen.

Of de oervrouw de oerman uitkoos vanwege zijn uitgesproken adamsappel weet Hans Mahieu niet, maar wellicht viel ze wel voor zijn lage stem. En voor die lage stem heeft de man een goed ontwikkeld strottenhoofd nodig. Met de daarbij horende adamsappel. De naam ‘adamsappel’ is in ieder geval wel afgeleid van een oerman: Adam, die verleid door Eva een hap uit de appel nam. Het stukje fruit bleef steken in zijn keel, vandaar de verdikking.