Verwisseld bij de geboorte

Le fils de l’autre. Regie: Lorraine Lévy. Met: Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk. In: 7 bioscopen.

Het is met films over het Midden-Oosten-conflict als met het conflict zelf: er is niet één juist verhaal, elke blik is bevooroordeeld. Le fils de l’autre van Lorraine Lévy is een interessante poging dat te overstijgen. Twee moeders wier kinderen bij hun geboorte zijn omgewisseld: een klassiek gegeven dat door de situering aan de beide zijden van de Israëlisch-Palestijnse grens in Gaza een politieke metafoor wordt. Joseph is een Joodse jongen die in dienst moet, Yacine een Palestijn die in Parijs medicijnen studeert. Ze zijn allebei opgegroeid in een gezin waarin ze niet thuishoren. Of toch wel?

Van alles komt aan de orde: bloedbanden, traditie, zorg, ouderschap en de brechtiaanse doctrine dat het land toebehoort aan degenen die het bewerken. Intussen probeert de film heel hard genuanceerd te blijven. Misschien vraag je je daardoor zo vaak af of het Israëlisch-Palestijnse conflict nou decor, gelegenheidsargument of kern van de zaak is.