Studentenorganisaties ‘teleurgesteld’ na uitspraak langstudeerboete

Nederland, Universiteitsbibliotheek Groningen. Studenten lenen steeds minder boeken, maar komen er wel steeds vaker om te studeren. foto: Pepijn van den Broeke
Nederland, Universiteitsbibliotheek Groningen. Studenten lenen steeds minder boeken, maar komen er wel steeds vaker om te studeren. foto: Pepijn van den Broeke Studenten in de Universiteitsbibliotheek Groningen. Foto Hollandse Hoogte / Pepijn van den Broeke

De studentenorganisaties die een kort geding hadden aangespannen tegen de invoering van de zogeheten ‘langstudeerboete’ zijn teleurgesteld door het oordeel van de rechtbank in Den Haag vandaag. Die bepaalde dat de verhoging van het collegegeld, als studenten tijdens hun bachelor- of masteropleiding meer dan een jaar extra nodig hebben voor de afronding ervan, rechtmatig is.

De voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Kai Heijneman reageerde teleurgesteld. Hij liet tegenover persbureau Novum weten het jammer te vinden dat de rechtbank geen juridische gronden heeft gezien om de langstudeerboete af te wijzen. Al troost hij zich in zijn oordeel dat “het draagvlak voor de langstudeerboetes in de politiek afneemt”.

Beslissing over deeltijdstudenten is ‘overwinning’

In een persbericht laat het LSVb weten de beslissing van de rechter, om een uitzondering te maken voor de deeltijdstudenten die voor februari 2011 begonnen met hun studie, als een overwinning te zien. LSVb:

‘Dit is een belangrijke overwinning voor de drie studentenorganisaties die tegen de boete naar de rechter zijn gestapt. Deze deeltijdstudenten worden nu terecht ontzien van de langstudeerdersboete en hoeven niet hun studie te beëindigen vanwege te hoog oplopende studiekosten. Voor alle deeltijdstudenten acht de rechter de gevaren reëel die zijn opgeworpen door de studentenorganisaties dat een leven lang leren voor deeltijdstudenten in gevaar komt. De studentenorganisaties beraden zich nog op eventuele (juridische) vervolgstappen.’

Toch roepen de drie studentenorganisaties de politiek alsnog op de maatregel in zijn geheel terug te draaien. Advocate Machteld Cleassens die ISO, LSVb en LKvV vertegenwoordigt, laat weten het vonnis grondig te zullen bestuderen en te kijken welke vervolgstappen mogelijk zijn. Voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) Jan Boers zal in ieder geval de implementatie van de langstudeerboete nauwlettend in de gaten te houden, “en trekken we direct aan de bel als het niet gaat zoals ons is voorgehouden door staatssecretaris Zijlstra”.

GroenLinks: snelle afschaffing langstudeerboete

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing diende vandaag Kamervragen in om opheldering te vragen van staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra over het handhaven van de langstudeerboete. De PvdA vindt dat de maatregel ‘op politiek wankele grond staat’ en dat het geen lang leven beschoren is, gezien de tegenstand vanuit de Kamer.

Ook GroenLinks pleit voor de afschaffing van de boete, schrijft de partij op site. Jolande Sap laat weten de maatregel te willen terugdraaien. Sap:

“GroenLinks is fel tegen deze boete op ambitie. Ook andere partijen zeggen de maatregel niet meer te steunen, daarom moeten we werk maken van afschaffing na de verkiezingen. GroenLinks wil bovendien dat de korting van 400 miljoen op het hoger onderwijs, die samenhangt met de langstudeerboete, wordt teruggedraaid. Studenten mogen niet via een achterdeur alsnog de rekening krijgen.”