Steun technische studies om studenten te trekken

Het tekort aan technisch personeel loopt de komende vier jaar op tot 170.000 arbeidsplaatsen.

Rotterdam. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om jongeren te interesseren voor een technische studie. Gisteren is 7 miljoen euro toegekend aan dertien onderwijsprojecten die scholieren volgens minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) weten te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek, „juist door onderwijs en praktijk te verbinden”. Het bedrag wordt mogelijk nog verder verhoogd.

In april kondigden het kabinet en het bedrijfsleven ‘een offensief’ af om zo veel mogelijk mensen te verleiden in de technische sector te gaan of te blijven werken. Volgens de laatste berekeningen loopt het tekort aan technisch personeel de komende vier jaar op tot 170.000 arbeidsplaatsen, vooral als gevolg van de vergrijzing. Het gaat onder meer om beroepen als dakdekker, storingsmonteur en bankwerker.

Een van de maatregelen om het tekort terug te dringen, was een oproep van het platform Toptechniek in Bedrijf aan onderwijsinstellingen om met oplossingen te komen. De dertien onderwijsprojecten die het extra geld krijgen, zijn de winnaars.

Ondanks goede arbeidsperspectieven loopt de belangstelling voor het technisch onderwijs al jaren terug. De technische vmbo-opleidingen in Amsterdam bijvoorbeeld zagen hun leerlingenaantal in tien jaar met bijna de helft afnemen, van 740 naar 365.

Het kabinet wil verder dat ‘professionals uit de technieksector’, bij voorkeur vrouwen, gastlessen op basisscholen gaan geven. nrc