Nieuw meldpunt voor seksueel misbruik vanaf oktober

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen vanaf 1 oktober terecht bij een nieuw meldpunt. Dat laat staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) vanmiddag weten, meldt persbureau Novum.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten reageert hiermee op de oproep die Rieke Samson vanochtend in Trouw deed. De voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar misbruik in overheidsinstellingen zei dat de overheid haast moet maken met een nieuw meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Meldpunt ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland

Het nieuwe meldpunt wordt ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland (SHN). Via één landelijk nummer worden slachtoffers snel in contact gebracht met de juiste hulpverleners en instanties. SHN gaat daarbij nauw samenwerken met Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, Steunpunten Huiselijk Geweld, Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Slachtoffers kunnen ook nog steeds rechtstreeks bij deze instanties terecht. SHN komt ook met één landelijk nummer waar slachtoffers terechtkunnen.

Het meldpunt wordt gefinancierd door het rijk en wordt operationeel voordat de commissie-Samsom klaar is met haar werk. Hierdoor is gewaarborgd dat slachtoffers die zich nu bij deze commissie melden, weten waar ze terechtkunnen.

Het idee voor de instelling van één landelijk meldpunt is afkomstig van Samson en de commissie-Deetman die onderzoek deed naar misbruik in de katholieke kerk. Door het werk van beide commissies werd duidelijk dat het voor te veel slachtoffers onvoldoende duidelijk is bij welke van de bestaande instanties zij kunnen aankloppen.