Nauwelijks minder gezakten, ondanks nieuwe exameneisen

Het aantal geslaagde middelbare scholieren is dit jaar afgenomen, met gemiddeld 1,8 procentpunt. Dat blijkt uit voorlopige eindexamenresultaten, die het ministerie van Onderwijs vanmorgen heeft gepubliceerd. Het is een conclusie op basis van 98,3 procent van de gegevens. In september volgen de definitieve uitslagen.

Vorige maand bleek al dat het centraal schriftelijk eindexamen over de gehele linie beter is gemaakt dan voorgaande jaren. Maar dit jaar golden voor het eerst strengere eindexamenregels. Het gemiddelde cijfer van alle eindexamenvakken moest voldoende zijn: een 5,5 of hoger. Compenseren met – in de regel betere – cijfers van de schoolexamens was niet langer toegestaan. Aanleiding voor de maatregel was een oproep van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs om het niveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren.

De koepelorganisatie in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, sprak vooraf echter de vrees uit dat tweemaal zoveel scholieren zouden zakken door de aangescherpte eisen. Niet één op de tien, maar één op de vijf leerlingen zou zijn diploma niet halen, aldus de VO-raad. Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, de belangenorganisatie van de ruim 950.000 scholieren in Nederland, waarschuwde voor „een slagveld”.

Die vrees is niet uitgekomen. Van de vmbo-leerlingen behaalde 91 procent het diploma, vorig jaar was dat 94 procent. Van de vwo’ers slaagde 86,2 procent tegenover 88,8 procent vorig jaar. Op de havo behaalden zelfs meer leerlingen (85,6 procent) het diploma dan vorig jaar (85,5 procent). In totaal deden dit jaar 206.870 leerlingen mee aan het centraal schriftelijk eindexamen, van wie ruim de helft op het vmbo (106.158).

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) toonde zich opgelucht. „Veel jongeren zijn prima in staat om een tandje harder te werken. We mogen hen niet onderschatten.”

Komend schooljaar geldt voor havisten en vwo’ers een extra eindexameneis: voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf worden gehaald.