Langstudeerboete gaat door, wel oplossing nodig voor deeltijdstudenten

Nederland, Universiteitsbibliotheek Groningen. Studenten lenen steeds minder boeken, maar komen er wel steeds vaker om te studeren. foto: Pepijn van den Broeke
Nederland, Universiteitsbibliotheek Groningen. Studenten lenen steeds minder boeken, maar komen er wel steeds vaker om te studeren. foto: Pepijn van den Broeke Studenten in de Universiteitsbibliotheek Groningen. Foto Hollandse Hoogte / Pepijn van den Broeke

De langstudeerboete is niet buitenproportioneel en was gezien de stijging van het collegegeld de afgelopen jaren te verwachten. De rechter in Den Haag oordeelt dat de staat studenten de heffing van het collegegeld mag opleggen als zij een jaar langer doen over hun studie dan de door de onderwijsinstelling bepaalde duur.

De boete veroorzaakt “geen ongerechtvaardigde beperking van toegang tot onderwijs”, oordeelde de rechtbank vanochtend. Voor de groep deeltijdstudenten die voor vorig jaar februari begonnen met een studie moet wel een oplossing komen, zij hadden niet kunnen voorzien dat zij niet langer mogen doen over hun studie.

De studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV hadden een kort geding tegen de staat aangespannen in de hoop dat de maatregel, die langstudeerders bijna drieduizend euro meer aan collegegeld laat betalen, zou worden aangepast.

BOETE ZODAT OPLEIDING SNELLER AFGEROND WORDT

De langstudeerboete of ‘Halbeheffing’, genoemd naar staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD), moet studenten stimuleren hun opleiding snel af te maken. Het collegegeld wordt met 3063 euro verhoogd als studenten tijdens hun bachelor- of masteropleiding meer dan een jaar extra nodig hebben. De wet werd vorige zomer goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer en gaat vanaf komend studiejaar in.

De studentenorganisaties vonden het onterecht dat Zijlstra de regels ‘tijdens het spel heeft veranderd’. De maatregel geldt namelijk niet alleen voor nieuwe studenten, maar ook voor studenten die al bezig zijn. De rechter verwierp dit argument, studenten hadden gezien de verhogingen van het collegegeld kunnen verwachten dat dit duurder zou worden. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Een uitzondering daarop zijn de deeltijdstudenten die voor februari 2011 begonnen met hun studie. Gezien de duur en opbouw van hun studie zijn zij automatisch langstudeerders.

Twitter avatar ISObestuur ISO CONCLUSIE: #deeltijdstudenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven hoeven onder voorwaarden geen #langstudeerboete te betalen

Alleen studenten met een chronische ziekte, een bestuursfunctie of studenten die een schakeljaar volgen na hun hbo-diploma ontlopen de maatregel. Een recente oproep van meerdere onderwijsbestuurders om ook topsporters te ontzien van de boete werd door Zijlstra afgewezen. De Fontys Hogeschool liet daarop weten voor haar topsportstudenten het verhoogde collegegeld te compenseren.