China staat centraal in verkiezingen VS

De economische inzinking van China zorgt ervoor dat het land in het kruisvuur van de Amerikaanse politiek komt te liggen. De zwakkere binnenlandse vraag betekent dat de import sneller daalt dan de export. Nu de uitvoer naar Europa afneemt, groeit het overschot op de handelsbalans met de Verenigde Staten en andere landen. Dat dreigt de anti-Chinese retoriek van de duellerende Amerikaanse presidentskandidaten, Barack Obama en Mitt Romney, van nog meer brandstof te voorzien.

Alsof de Chinese groeivertraging Peking niet al genoeg hoofdbrekens bezorgt, hebben de twee presidentskandidaten hun pijlen gericht op de Chinese gebreken. Want de 80.000 banen die er in juni in de VS bijkwamen zijn niet genoeg om het werkloosheidscijfer van 8,2 procent noemenswaardig te veranderen.

Romney beticht Obama ervan China met zijden handschoenen aan te pakken. Hij heeft gezworen het land aan de kaak te zullen stellen als valutamanipulator, zodra hij als president zou zijn beëdigd. In reactie heeft Obama bij de wereldhandelsorganisatie WTO een klacht aanhangig gemaakt tegen Chinese importtarieven op Amerikaanse auto’s.

De jongste handelscijfers van China zullen de campagneteams van de president en diens uitdager nieuwe munitie verschaffen om op China in te beuken. De stijging van de Chinese export met 10,5 procent in het tweede kwartaal overtrof de toename van de import (6,4 procent), wat heeft geleid tot een groter overschot op de handelsbalans van China met de rest van de wereld.

De uitvoer naar de VS, die met 14 procent is gestegen, is één van de weinige dingen die goed gaan voor China. Dit biedt compensatie voor de dalende export naar Europa. Het overschot op de Chinese handelsbalans met de VS van 57 miljard dollar mag dan minder snel groeien dan voorheen, het stijgt nog steeds met 14 procent per jaar.

Dat weerspiegelt de relatieve kracht – op dit moment althans – van de Amerikaanse economie, die voorwaarts strompelt, terwijl China op de rem lijkt te trappen. De lagere vraag uit China schaadt de import van grondstoffen als staal – 16 procent in de min in het tweede kwartaal – en machines. Daardoor is de invoer uit Japan en Zuid-Korea afgenomen.

De strijdende presidentskandidaten en het Amerikaanse Congres zullen hier waarschijnlijk weinig troost uit putten. Zij zullen de jongste handelscijfers vermoedelijk aangrijpen om te bewijzen dat China zijn problemen naar de VS probeert te exporteren.

Voor China zijn de risico’s tweeërlei: in de eerste plaats bestaat het gevaar dat de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn belofte zal nakomen om handelsbarrières op te werpen; en in de tweede plaats is er de gerede kans dat de Amerikaanse vraag al lang vóór het zover is, zal zijn ingezakt.

Wayne Arnold

Vertaling: Menno Grootveld