Parlement Egypte toch kort bijeen - ‘compromis met legerleiding’

Een bijna leeg Egyptisch parlement gisteren, een dag voordat vandaag de parlementariërs voor het eerst in weken weer bijeen kwamen. Foto AP / Mohammed Asad

Het Egyptische parlement is vandaag slechts voor een paar minuten vergadering bijeengekomen. De snelle schorsing kan gezien worden als een compromis van de nieuwe president Mohammed Morsi met de Egyptische legerleiding, die het parlement juist eerder ontbond.

Zondag vaardigde president Morsi per presidentieel decreet uit dat de ontbinding ongedaan werd gemaakt. Maar gisteren nog benadrukte het hoogste Egyptische gerechtshof dat het besluit om het parlement ongeldig te verklaren bindend en onherroepelijk is. Volgens de voorzitter van het parlement, Saad el-Katatni, is de volksvertegenwoordiging kort bijeengekomen om te bespreken hoe recht kan worden gedaan aan deze uitspraak.

De militaire leiders waarschuwden president Morsi gisteren voor het oproepen van de volksvertegenwoordigers voor een vergadering. Maar Morsi negeerde het besluit van de legerleiding. De militairen baseerden zich op een uitspraak van het Opperste Constitutionele Hof, dat bepaalde dat een derde van de leden niet volgens de wet was gekozen. De Opperste Militaire Raad (SCAF) liet weten dat het verwacht dat iedereen zich houdt aan de grondwet.

‘Conflict opdrijven in niemands belang’

NRC-buitenlandredacteur Carolien Roelants spreekt van een compromis tussen de Moslimbroederschap van Morsi en het Egyptische leger.

“Het is natuurlijk ondenkbaar dat er geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen het leger en de Moslimbroederschap over deze kwestie. Het is in niemands belang om dit conflict op de spits te drijven. Het leger en de Moslimbroederschap zijn al jarenlang verwikkeld in een permanente machtsstrijd. Het is wachten op het volgende politieke conflict.”

Onder Mubarak werd de Moslimbroederschap onderdrukt, maar ook tot op zekere hoogte gedoogd. Zo mochten leden ervan tijdens de parlementsverkiezingen meedoen als onafhankelijke kandidaten, ook al was hun partij zelf verboden.

‘Decreet Morsi lijkt regelrechte aanval richting legerleiding’

NRC-correspondent Gert van Langendonck over de ontstane situatie:

“Morsi’s decreet lijkt op een regelrechte aanval tegen de legerleiding. Maar het gaat wel vergezeld van een zoenoffer: er komen nieuwe parlementsverkiezingen binnen zestig dagen na het herschrijven van de grondwet. Vermoed wordt dat de fundamentalisten veel minder stemmen zullen halen in die verkiezingen.

“Er volgt nu in eerste instantie een bijzonder ingewikkelde juridische veldslag. Of deze krachtmeting tussen de president en het leger ook tot nieuw straatgeweld zal leiden valt nog af te wachten. Het is niet uitgesloten dat Morsi’s decreet onderdeel uitmaakt van de onderhandelingen die momenteel met het leger gaande zijn over de transitie. In dat geval zou het decreet niet meer dan spierballenvertoon zijn, bedoeld om de eigen machtspositie in de verf te zetten.”

    • Marije Willems