Tulleken voor tuchtrechter

Neurochirurg Kees Tulleken moet voor de tuchtrechter verschijnen omdat hij informatie lekte over de gezondheidstoestand van prins Friso. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verdenkt hem van schending van het beroepsgeheim en heeft een tuchtklacht ingediend, bevestigt Tulleken.

De neurochirurg en emeritus hoogleraar Tulleken, zelf twaalf jaar lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege, is hierover ongeveer twee weken geleden ingelicht. De inspectie werkt nog aan formulering van de klacht.

Tulleken was in februari van dit jaar in Innsbruck als spreker op een congres voor jonge neurochirurgen, toen prins Friso een skiongeluk kreeg en naar het ziekenhuis werd gebracht waar het congres plaatshad. De prins was in coma. Tulleken sprak met collega’s in het ziekenhuis. Hij en neurochirurg Claudius Thomé deelden informatie met de vrouw van Tulleken, een journaliste van NRC Handelsblad. Op basis daarvan berichtte de krant dat de prins geen schedelbasisfractuur had en dat een CT-scan geen bijzonderheden vertoonde.

Al snel bleek het de vraag of de prins ooit nog bij bewustzijn zou komen. De berichtgeving in NRC Handelsblad wekte een storm van kritiek. Daarop liet de hoofdredactie weten te betreuren dat de krant heeft bijgedragen aan het beeld dat de medische gegevens over prins Friso geruststellend waren.

Nog in februari kondigde de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan een gesprek met Tulleken te willen. De 71-jarige neurochirurg had gezegd dat hij wist dat hij een grens overschreed. „Maar ik heb me voorgenomen me nooit schijterig te gedragen uit angst voor het tuchtcollege.” Het was volgens hem van belang berichten tegen te spreken dat Friso hersendood zou zijn.

Artsenverbond KNMG nam al afstand van de handelwijze van Tulleken. Hij heeft hij het medisch beroepsgeheim niet geschonden, vindt de organisatie, maar zijn optreden was onzorgvuldig en schadelijk voor het vertrouwen in artsen.