Tulleken voor lekken over Friso naar tuchtrechter

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verdenkt Kees Tulleken van schending van het beroepsgeheim.

Neurochirurg Kees Tulleken moet voor de tuchtrechter verschijnen omdat hij informatie lekte over de gezondheidstoestand van prins Friso. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verdenkt hem van schending van het beroepsgeheim en heeft een tuchtklacht ingediend, zo bevestigt Kees Tulleken zelf. De neurochirurg en emeritus hoogleraar, die zelf twaalf jaar in het Centraal Medisch Tuchtcollege heeft gezeten, is hierover ingelicht.

Tulleken was in februari in Oostenrijk toen prins Friso een ski-ongeluk kreeg en in een coma belandde. Hij sprak met collega’s in het ziekenhuis en deelde die informatie met zijn vrouw, een journaliste van NRC Handelsblad. Op basis daarvan berichtte NRC onder meer dat de prins geen schedelbasisfractuur had. Maar al snel bleek dat het de vraag is of de prins ooit nog bij bewustzijn komt. De berichtgeving zorgde voor een storm van kritiek. NRC liet weten te betreuren dat de krant heeft bijgedragen aan het beeld dat de medische gegevens over Friso geruststellend waren.

Artsenverbond KNMG heeft afstand genomen van de handelswijze van Tulleken, maar stelde dat hij het medisch beroepsgeheim niet heeft geschonden. De informatie over Friso werd immers door zijn vrouw openbaar gemaakt. Wel werd zijn optreden onzorgvuldig en schadelijk voor het vertrouwen in artsen genoemd. NRC