Cultuurkaart start door

Doordat de Tweede Kamer vorige week in een motie zes ton steun heeft toegezegd voor de gratis Cultuurkaart voor jongeren, is de doorstart daarvan verzekerd. Dat meldt de organisatie achter het CJP.

Nu de overheid het laatste gat in de begroting dicht, zullen private financiers en deelnemende culturele instellingen de door hun toegezegde steun ook doorzetten, verwacht CJP.

De cultuurkaart voor scholieren was in het verleden sterk afhankelijk van overheidssubsidie, maar het Kabinet Rutte bezuinigde deze geheel weg. De CJP-organisatie werkte sindsdien aan een plan om via alternatieve financiering scholieren toch goedkoop bezoeken te kunnen laten afleggen aan culturele instellingen.

Staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur) had eerder de motie ontraden omdat hij het financieringsplan niet stevig genoeg achtte. CJP zegt in een reactie te verwachten dat hij nu toch op zoek gaat naar dekking van de 6 ton die de Kamer nu heeft toegezegd.

CJP zegt dat inmiddels 395 scholen uit het voortgezet onderwijs, met in totaal ruim 300.000 leerlingen, zich aangemeld hebben om deel te nemen aan de Cultuurkaart.