Banenverlies Amerikaanse overheid houdt aan

None

De Verenigde Staten ondergaan iets dat lijkt op het effect van een bezuinigingsbeleid, al is het via een omweg. De werkgevers in de particuliere sector hebben in juni 84.000 nieuwe arbeidsplaatsen geschapen, terwijl de werkgelegenheid bij de overheid voor de vierde maand op rij is teruggelopen. Feitelijk is de afname van het aantal ambtenaren en onderwijzers een belangrijk aspect geweest van de werkgelegenheidscijfers sinds het hoogtepunt van februari 2010. Dat voorspelt weinig goeds als de Verenigde Staten straks echt (en onvermijdelijk) de broekriem zullen moeten aantrekken.

De werkgelegenheidswinst van juni was grotendeels geconcentreerd in de dienstensector. Daar kwamen er 47.000 banen bij, waarvan er 25.000 van tijdelijke aard zijn. Dat duidt erop dat de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de verkiezingen en de dreiging van bezuinigingen aan het einde van dit jaar ertoe hebben geleid dat bedrijven wachten met hun kapitaalinvesteringen en het in dienst nemen van personeel. De banen die voor de werkgevers de minste langetermijnverplichtingen met zich meebrengen zijn het makkelijkst te krijgen.

De werkgelegenheid bij de overheid is in juni met 4.000 arbeidsplaatsen gedaald, en met 528.000 sinds het hoogtepunt tweeënhalf jaar geleden, terwijl er in de particuliere sector in dezelfde periode 4,4 miljoen banen bij zijn gekomen. Tussen 2007 en 2010 verloor de particuliere sector 8 miljoen banen, terwijl de overheid er 264.000 bij kreeg. Dat wijst erop dat zich een verschuiving heeft voorgedaan tussen de bescheiden ‘stimulans’ van de crisisjaren en de ‘soberheid’ van de afgelopen twee jaren.

Maar tot nu toe zijn de meeste arbeidsplaatsen, zowel in absolute als in relatieve zin, verdwenen bij de krap bij kas zittende lokale overheden. Daar is de werkgelegenheid sinds februari 2010 met 2,6 procent gedaald, ofwel met 377.000 banen. Bij de federale overheid was dat 2,3 procent en bij de staten 1,7 procent. Maar de dreiging van hogere belastingen en bestedingsbeperkingen, die voor januari 2013 in de lucht hangt, zal ervoor zorgen dat de ‘soberheid’ op federaal niveau scherp zal toenemen, inclusief stevige bezuinigingen op de defensie-uitgaven.

Het Congres zal misschien een paar van deze bestedingsbeperkingen en belastingverhogingen weten tegen te gaan. Maar er zal geen compromis mogelijk zijn als niet een onevenredig groot deel van de bezuinigingen ongedaan wordt gemaakt. Of over een jaar nu Mitt Romney of Barack Obama president zal zijn, het werkgelegenheidsrapport van volgend jaar juni zal waarschijnlijk niet veel verschillen van dat van vandaag.

vertaling Menno Grootveld

    • Martin Hutchinson