Dit is een artikel uit het NRC-archief

Televisie

Jeugdzorg heroverweegt deelname pleegzorgprogramma Talpa

Het bestuur van Jeugdzorg Nederland vindt het programmaformat waarin pleegkinderen publiekelijk voor een pleegouder kiezen toch niet passend. De organisatie wil opnieuw in gesprek met Talpa om tot een aangepast format te komen.

Dat meldt persbureau Novum. Gisteren werd bekend dat televisieproducent Talpa en Jeugdzorg Nederland werkten aan de tv-serie waarin kinderen van twaalf jaar en ouder hun favoriete pleegouders kiezen. Een kind zou zijn of haar keuze maken na een weekeinde te hebben gelogeerd bij drie pleeggezinnen.

Jeugdzorg: serie kan iets doen tegen schrijnend tekort pleegouders

Jeugdzorg hoopte zo iets te kunnen doen aan het “schrijnend tekort aan pleegouders”. Volgens Talpawoordvoerder Thomas Notermans zou televisie helpen “een gesprek op gang te brengen tussen pleegouders en pleegkinderen waardoor de lange wachtlijsten in de jeugdzorg verdwijnen”, zo lieten zij weten tegenover NRC Handelsblad.

Het ging om een proefaflevering bij de Amsterdamse jeugdzorginstelling Spirit. Er zou gekeken worden of het mogelijk is om op integere wijze een tv-serie te maken over pleegzorg. Op basis van de proefuitzending zou worden beoordeeld of de belangen van het pleegkind niet zijn geschaad en de aflevering niet schadelijk is voor pleegzorg in het algemeen. Daarna zou een beslissing over het vervolg worden genomen.

‘Format moet kinderen niet schaden’

Vandaag kwam het bestuur van Jeugdzorg Nederland bijeen en concludeerde dat het gekozen tv-format onvoldoende waarborgen biedt en daarom niet passend is, zo schrijft het op de website van Spirit:

“Het bestuur van Jeugdzorg Nederland juicht positieve aandacht op de TV voor de pleegzorg toe. Daarvoor moet een format worden gekozen dat de belangen van de jeugdige, ouders en pleegouders niet schaadt. Het bestuur van Jeugdzorg Nederland is van mening dat het huidige format - waarin een jeugdige publiekelijk voor een pleegouder kiest - onvoldoende waarborgen biedt en daarom niet passend is. Jeugdzorg Nederland wil daarom samen met de pleegzorgaanbieders en Talpa in gesprek om tot een aangepast format te komen.”

Talpa wil best opnieuw in gesprek

In een reactie op de beslissing van Jeugdzorg laat een Talpa-woordvoerder tegenover Novum weten dat als de organisatie opnieuw wil praten over het format, dat dat kan. Al praten de twee al een jaar met elkaar over het project.

“Als Jeugdzorg dat wil gaan wij natuurlijk met hen in gesprek. Wij waren in de veronderstelling dat we hadden gesproken met degenen die erover gaan. We willen graag integere televisie maken rond de pleegzorg, maar alleen met de organisaties die erover gaan”.

Alleen proefaflevering als er positieve reacties zijn

Talpa liet gisteren al weten dat de proefaflevering pas zou worden gemaakt als er genoeg positieve reacties waren. Hoe het uiteindelijke format eruit komt te zien, kon een woordvoerder dan ook niet zeggen.

De SP gaf direct aan dat de partij het idee veel te ver vindt gaan. Volgens Kamerlid Renske Leijten is het de verkeerde manier om de wachtlijstproblematiek op te lossen.Ook het CDA ziet de komst van het programma niet zitten. Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemde het zelfs onacceptabel.