DNB laat bank óók door psycholoog beoordelen

Door onze redacteuren en

Een narcist aan de top? Tunnelvisie die een bank in financiële problemen brengt? De Nederlandsche Bank (DNB) heeft begin dit jaar twee psychologen in dienst genomen om dit soort problemen bij banken in beeld te brengen.

DNB probeert daarmee gevaarlijk gedrag van bestuurders van financiële instellingen en de cultuur in de top van deze instellingen eerder in de gaten te krijgen. De psychologen doen dat aan de hand van casussen. Ze nemen bijvoorbeeld het belangrijkste besluit van een raad van bestuur van het afgelopen jaar en vragen alle documentatie over dat besluit op. Aan de hand daarvan schetsen ze een beeld van de cultuur en het bestuur. Dat rapport krijgt de financiële instelling opgestuurd. De bevindingen kunnen aanleiding zijn voor een gesprek van DNB als toezichthouder.

De nieuwe directie van DNB onder leiding van president-directeur Klaas Knot trad één jaar geleden aan. Vanuit Den Haag kregen de leden de opdracht mee de DNB-cultuur te veranderen. De toezichthouder moest harder optreden bij fraude en misstanden, en transparanter opereren. Betrokkenen stellen vast dat er inderdaad veel veranderd is in het optreden van de toezichthouder. De aanstelling van twee psychologen is daarvan, zeggen ze, een voorbeeld. DNB houdt strenger toezicht, probeert de cultuur bij financiële instellingen te begrijpen en grijpt eerder in als er volgens DNB iets mis is.

    • Melle Garschagen
    • Tom Kreling