De grootbanken ontmaskerd: ABN Amro

De grote banken en fondsenhuizen hebben de particuliere belegger de afgelopen twintig jaar slecht bediend, stelt Peter van der Slikke in zijn boek Ontmaskerd. Ze duwden hem in eigen, actief beheerde fondsen, die bijna altijd slechter presteerden dan de markt. Hoge kosten drukten de rendementen nog verder. Het kwalijkste was, dat de banken in hun informatie en adviezen de klanten min of meer bewust om de tuin leidden. Zo zitten de fondsen vol „verborgen kosten” die „direct ten laste van het resultaat worden gebracht” en die „gemiddeld 1,75 procent” van de inleg bedragen, zo schrijft Van der Slikke. Regelmatig adviseerden de eigen analisten de belegger te switchen tussen aandelen binnen één branche: Kluwer en Elsevier bijvoorbeeld, of Unilever en Nestlé. Heen en weer, heen en weer. „Beleggingsanalisten bieden de brandstof voor transacties en transactieprovisies.” En: „Tot op de dag van vandaag worden beleggers niet eerlijk en onvolledig geïnformeerd.”

Harde kritiek, die serieuze aandacht verdient vanwege de bron: Van der Slikke werkte 25 jaar lang voor ABN Amro. En vanwege de doelwitten: de grootmachten in het particuliere beleggen, met een schier onaantastbare marktpositie. ABN Amro is in Nederland de allergrootste, met 70 miljard euro onder beheer, waarvan ongeveer driekwart voor rijke klanten met minstens 1 miljoen euro. En het gekke is: die klanten zijn hondstrouw. Vorig jaar kreeg de staatsbank er zelfs nog 900 miljoen euro beleggerskapitaal bij.

Van der Slikke verliet ABN Amro in 2006, voordat de bank in stukken werd gescheurd en vervolgens genationaliseerd. Sindsdien is er wel wat veranderd, zo blijkt uit de reactie van de bank op Ontmaskerd. Vrijwel alle huisfondsen verkasten eerst naar Fortis en vandaar naar BNP Paribas. Aan haar vermogende klanten adviseert ABN Amro uitsluitend nog beleggingsproducten van derden. De bank kiest de beste in hun soort en zet die op een lijst ‘Aanbevolen’ die regelmatig wordt herzien, en die de klant tot niets verplicht. Aardig detail: op deze lijst staat niet één van de oude, ondermaats presterende ABN Amro-huisfondsen die Van der Slikke beschrijft.

Voor minder kapitaalkrachtige klanten zijn er zes nieuwe huisfondsen met evenveel profielen – gradaties tussen defensief en offensief beleggen. Beheer en beleggingen zijn in handen van externe managers die ABN Amro selecteert op grond van hun track record. Van verborgen kosten is geen sprake meer, verzekert de bank. „De klant weet precies wat hij waarvoor betaalt.”

Koop- en verkoopadviezen komen tot stand op basis van opinies die de afdeling Research „onafhankelijk van de bank” formuleert. „Van een koppeling met provisies is geen sprake.” De bank vult haar zorgplicht voor beleggers beter in. „ABN Amro wil hier in de sector vooroplopen.”

Joost Ramaer

    • Joost Ramaer