Aldus

„Komrij was een groot schrijver. Zijn werk werd bewonderd en zijn kritieken werden gevreesd. Voor velen was Komrij de eerste kennismaking met poëzie. Wie is niet opgegroeid met zijn prachtige bloemlezingen van de Nederlandse poëzie?”

Mark Rutte, minister-president

„Nederland heeft in hem een groot dichter verloren.”

Koningin Beatrix

„Komrij vervulde de rol van klokkenluider in architectuurland. Zijn columns in Het boze oog (1983) toonden feilloos aan wat er verkeerd was. Komrij nam architectuur serieus. Daar schrokken de architecten van.”

Sjoerd Soeters, architect

„Ik heb zijn vertalingen altijd gewaardeerd. Ik herinner me het woord ‘warrelklomp’. Schitterend. Ik dacht dat het een nieuw woord was, maar het staat in Vestdijk. Zo werkte hij.”

Gerardjan Rijnders, regisseur van ‘Hamlet’ in Komrijs vertaling

„Komrij was een rolmodel als columnist. Ik heb weleens geschreven dat hij altijd gelijk had. Hij was een taalkunstenaar, hij kon zijn oordeel zo mooi en precies en helder opschrijven. Hij heeft van het genre van korte stukjes met een mening echt iets gemaakt van literair niveau.”

Ronald Plasterk, PvdA-Kamerlid en oud-minister van Cultuur